Kabinet trekt nog eens miljoenen uit voor coronasteun aan bedrijven

14 september 2020

Het kabinet heeft begin september het derde pakket aan steunmaatregelen voor de coronacrisis gepresenteerd. Waren de eerste twee pakketten vooral gericht op inkomensondersteuning, deze derde ronde zet de regering in op de toekomst. Bedrijven die als gevolg van de coronacrisis of de daarmee verband houdende maatregelen fors omzetverlies lijden, kunnen nog steeds een beroep doen op loonkostensubsidie. Nieuw is dat er ook naar de toekomst wordt gekeken. De nadruk ligt nu meer op herscholing en herstel van de economie als de crisis voorbij is.

50 miljard euro steun voor de economie

De regering trekt voor het derde steunpakket nog eens 11 mld euro uit. Samen met de eerder beschikbaar gestelde 37 mld komt de totale overheidssteun dus op bijna 50 mld euro. Het derde steunpakket is op een aantal punten versoberd. Zo krijgen bedrijven nog slechts maximaal 80% van de loonsom van werknemers vergoed. 10% van het beschikbare bedrag is bedoeld voor omscholing van werknemers die vanwege de coronacrisis hun baan verliezen. De vergoeding voor zzp’ers wordt gekoppeld aan een vermogenstoets. Het inkomen van de partner werd in de tweede ronde steunmaatregelen al meegenomen.

Kabinet trekt nog eens miljoenen uit voor coronasteun aan bedrijven

Overheid gaat ook zelf investeren

Naast steun aan bedrijven en zelfstandigen gaat de overheid ook zelf investeren om de economie weer op gang te krijgen. Zo wordt voor 2 mld euro aan investeringen in infrastructuur en woningbouw naar voren gehaald. Dit vooruitlopend op het investeringsfonds dat op Prinsjesdag zal worden aangekondigd en waarin vergaande maatregelen zitten om de economie op de lange termijn te ondersteunen om uit de crisis te komen.

Langere looptijd steunmaatregelen

Het derde pakket steunmaatregelen heeft een langere looptijd dan de eerdere rondes. De maatregelen gaan in per 1 oktober 2020 en lopen door tot 1 juli 2021. Hiermee wil het kabinet zekerheid geven aan bedrijven, ze weten nu waar ze aan toe zijn en hoeven niet af te wachten wat er over 4 of 5 maanden wordt besloten. De politiek heeft hier ook zelf belang bij. Volgend jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen en het is onwenselijk dat er tijdens de campagnetijd moet worden onderhandeld over weer vergaande steun aan zelfstandigen en bedrijven. De maatregelen worden overigens gedurende de 9 maanden wel steeds een stapje soberder.

Debat in de Kamers moet nog plaatsvinden

Het gaat uiteraard slechts om plannen, die weliswaar wel vanaf 1 oktober zullen ingaan, maar het debat erover moet nog plaatsvinden. De regering heeft in beide Kamers een oppositiepartij nodig om een meerderheid te krijgen. GroenLinks heeft alternatieve plannen geformuleerd, waardoor het pakket wellicht op details nog kan wijzigen. Daarnaast vinden PVV en SP het extraatje voor zorgmedewerkers van 500 euro per persoon veel te mager. Het laatste woord over het derde pakket steunmaatregelen voor de coronacrisis is dus vast en zeker nog niet gezegd.

Bron: NRC Next