Is er nog toekomst voor de smart city in Nederland?

18 mei 2020

Het Canadese Toronto had grote plannen. De stad moest een smart city worden met alle mogelijke technologie om klaar te zijn voor een gezonde en milieubewuste toekomst. Maar nadat bleek dat de investeringen tot ruim 1,3 miljard dollar zouden oplopen ging de stekker uit het project. De coronacrisis heeft hier overigens ook een rol bij gespeeld. Maar ook privacyregels speelden het project parten. Als er in Nederland ook smart city projecten worden gestart kan hier zeker lering uit worden getrokken.

Interesse vanuit het buitenland

Het project in de wijk Quayside kon rekenen op warme belangstelling in binnen- en buitenland want meer steden hadden interesse in smart city projecten, waarmee een deel van de wereldwijd afgesproken klimaatdoelstellingen gehaald zouden kunnen worden. De coronapandemie werd als belangrijkste oorzaak genoemd, maar er waren van  begin af aan grote zorgen over de privacy van de bewoners, want er moesten enorme hoeveelheden data worden verzameld om de wijk op een goede manier te kunnen managen.

Is er nog toekomst voor de smart city in Nederland

‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Om te voorkomen dat Nederland in dezelfde valkuilen trapt als Toronto wordt er over smart city projecten in ons land goed nagedacht. Niet alleen over de kosten, maar vooral ook over de privacy en hoe kan worden voorkomen dat één bedrijf het monopoly krijgt. Bij het project zijn zowel lokale overheden betrokken als grote en kleine bedrijven. Ook organisaties zoals het Kadaster dragen bij met hun kennis. Op deze manier probeert Nederland de smart city vorm te geven zonder dat de kosten uit de bocht vliegen of er vraagtekens komen bij de privacy van de burgers.

Bron: Stadszaken.nl