Met hoge ambities probeert Lelystad zijn negatieve imago af te schudden

16 mei 2022

Lelystad, de trots van de drooglegging van de Zuiderzee in de Flevopolder, kampt al jaren met een slecht imago. De stad heeft hoge ambities om qua inwoneraantal te verdubbelen. Daarom moeten er flink wat huizen worden bij gebouwd. Qua ruimte is dat geen probleem. De vraag is echter wel of Lelystad genoeg nieuwe inwoners kan binnenhalen. Waar veel andere gemeenten kampen met lange wachtlijsten is het animo om naar de stad in de Flevopolder te verkassen nog steeds niet groot. Er wordt dan ook op voorhand al gewaarschuwd voor leegstand.

Groeien naar 160.000 inwoners

Het is de bedoeling dat Lelystad in de komende 25 jaar qua inwonersaantal een flinke stap zet. Nu telt de stad 80.000 inwoners, dat moeten er als het aan de gemeente en de provincie ligt uiteindelijk 180.00 worden. Lelystad heeft dit inwoneraantal nodig om het gewenste voorzieningenniveau te houden en ook om de kosten voor de gemeentelijke infrastructuur te kunnen betalen. Maar deskundigen vragen zich af of mensen wel in Lelystad willen wonen vanwege het slechte imago. Als na de bouw van tienduizenden nieuwe huizen blijkt dat dat niet het geval is dan is er pas echt sprake van een groot probleem.

Grote ambities

Lelystad wil een substantiële bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood in Nederland en vindt dat het inwoners van elders genoeg te bieden heeft. De Hanzespoorlijn naar Zwolle zorgt voor een snelle verbinding met Oost- en Noord Nederland. Vliegveld Lelystad Airport moet voor extra werkgelegenheid gaan zorgen. In de periode tot 2050 moet het aantal woningen in Lelystad stijgen met 40.000. Dat zou betekenen dat de stad uiteindelijk rond de 160.000 inwoners gaat tellen.

Met hoge ambities probeert Lelystad zijn negatieve imago af te schudden

Waarom wil Lelystad groeien?

In een rapport dat onlangs werd gepresenteerd door de gemeente staan drie belangrijke redenen waarom Lelystad de komende jaren fors wil groeien. Allereerst wil de stad haar verantwoordelijkheid nemen voor het tekort aan woningen in Nederland. In tegenstelling tot veel andere steden heeft Lelystad voldoende ruimte om te bouwen. Door te groeien creëert Lelystad ook draagvlak voor het vestigen van meer voorzieningen. De stad wil al langer een eigen theater, maar ook meer winkels, scholen, zorginstellingen en horeca. De derde reden ligt bij de infrastructuur. De rijksoverheid moet nu jaarlijks ruim 15 miljoen uittrekken omdat Lelystad de wegen anders niet kan onderhouden. Het wegennet in en rond Lelystad was gebaseerd op 100.000 inwoners. Die kwamen er niet omdat de stad wel de hoofdstad werd van Flevoland, maar in ontwikkeling achterbleef mede omdat de Markerwaard niet werd drooggelegd. Almere ging met de eer strijken en Lelystad bleef deels met lege handen achter.

Bouwen aan het water

De opstellers van het rapport over de toekomst van Lelystad adviseren om de beoogde 40.000 woningen deels ook in het buitengebied, aan het water, te bouwen. Als hier ook goede voorzieningen komen zoals voldoende winkels en horeca zal dit met name jonge mensen aantrekken, zo is de verwachting. De Rekenkamer van de gemeente Lelystad maant tot voorzichtigheid en bescheidenheid. Er moet bij ieder bouwproject goed worden nagedacht of dit haalbaar is en of er interesse voor de huizen is. Zondermeer doorbouwen en er pas later achter komen dat er niemand wil wonen is natuurlijk vragen om moeilijkheden en zal het imago van Lelystad zeker geen goed doen, zo stelt de Rekenkamer in zijn rapport ‘Verstandig Vooruit’. Wethouder Adam Elzakalai heeft echter het volste vertrouwen in Lelystad. Het is een groene stad met prima verbindingen naar zowel Amsterdam als Zwolle die volop ruimte biedt aan rustzoekers. Het probleem is dat er de laatste decennia te weinig is geïnvesteerd om van Lelystad een prettige en leefbare stad te maken. Als die achterstand wordt ingelopen dan is er geen reden om te denken dat ‘niemand’ er wil wonen.

Locaties voor woningbouw

Voor de eerste 15.000 woningen zijn al locaties aangewezen. Deze huizen moeten er uiterlijk in 2035 staan. Onder andere het buitengebied Warande, waar 10.00 woningen moeten komen, is hiervoor aangewezen. Daarnaast zijn er onder andere plannen voor woningen in de buurt van winkelcentrum Batavia Stad. Daarnaast zijn er tientallen kleine projecten voor enkele tientallen woningen per project. Ook is er ruimte voor zelfbouw, hiervoor kunnen kavels worden aangekocht. Om voor alle nieuwe inwoners ook voldoende werkgelegenheid te bieden moeten vooral de logistiek, Lelystad Airport, de agrosector, de haven en circulaire bouwbedrijven werkgelegenheid gaan bieden.

Bron: Cobouw