Goed leiderschap binnen een organisatie leidt tot innovatie en groei

30 september 2019

Veel bedrijven hebben hun mond vol van technologische mogelijkheden die moeten leiden tot vooruitgang binnen hun onderneming. Maar Ben Tiggelaar, bedrijfskundige en trainer is van mening dat vooral goede leiders bijdragen aan de groei en innovatie binnen een bedrijf. Hij baseert zich daarbij op het nieuwe boek van Henk Volberda, hoogleraar strategisch management.

Dienend leiderschap is de sleutel tot succes

Dienend leiderschap, waarbij de leidinggevende zich in dienst stelt van zijn medewerkers en nauw betrokken is bij hun persoonlijke ontwikkeling, stamt al uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Toen werd deze stijl van leidinggeven al geprezen door deskundigen. Een leidinggevende die zich verdiept in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van zijn personeel was op de goede weg. Vandaag de dag kan worden geconcludeerd dat dit nog steeds actueel is. Een goede leider onderkent dat hij ook fouten kan maken en gedraagt zich niet autoritair. Hij probeert op grond van argumenten zijn medewerkers te overtuigen. Een goede leider gedraagt zich als persoon niet wezenlijk anders dan als leidinggevende.

Goed leiderschap binnen een organisatie leidt tot innovatie en groei

Dienend leiderschap leidt minder snel tot resultaat

De reden waarom dienend leiderschap niet bij alle managers populair is, komt omdat het soms belemmerend werkt in de vooruitgang. Als je als leidinggevende je medewerkers de ruimte geeft om zelf te ontdekken en te ontwikkelen gaat alles misschien net wat minder snel en zie je dus minder snel resultaat. Managers zijn soms te ongeduldig voor dienend leiderschap. De leidinggevende die tot te conclusie komt dat het niet om hem draait maar om het bedrijf als geheel, om het stimuleren van medewerkers en het ten dienste staan van klanten. De leidinggevende die tot die conclusie komt, is op de goede weg.

Bron: NRC Next