Financiële problemen bij afbouwverzekeraar leiden tot problemen bij woningbouw

7 oktober 2021

De grootste verstrekker van afbouwverzekeringen in Nederland, Woningborg, heeft financiële problemen. Het bedrijf zit aan het plafond als het gaat om het maximaal te verzekeren bedrag. Dit betekent dat Woningborg geen verzekeringen meer kan afsluiten. Het bedrijf heeft daarom al een aantal projecten afgewezen. Hierdoor ligt de bouw stil. Bouwbedrijven kunnen zonder deze verzekering niet aan de slag omdat investeerders de risico’s dan te groot vinden en er dus geen leningen worden verstrekt. Ook kunnen huizenkopers geen woning financieren met een hypotheek als er geen afbouwverzekering is afgesloten. De bank eist dit in vrijwel alle gevallen. Woningborg heeft nu bij de landelijke overheid aangeklopt voor steun. Dat die er komt is allerminst zeker, omdat Nederland een bedrijf niet zomaar staatssteun mag geven.

Projectontwikkelaars stellen bouwprojecten uit

BPD, één van de grootste projectontwikkelaars in Nederland, laat weten dat een aantal kleinere bouwprojecten is uitgesteld. De reden hiervan is dat de verzekeraars voor de afbouw geen verzekering konden afgeven. Deze ontwikkeling zal de Nederlandse regering slecht uitkomen, want zij willen de woningbouw juist een impuls geven en hebben hiervoor recent nog eens 1 miljard vrijgemaakt. Hoe vaak Woningborg al een afbouwverzekering heeft geweigerd wil het bedrijf niet zeggen.

Financiële problemen bij afbouwverzekeraar leiden tot problemen bij woningbouw

Verzoek om kapitaalversterking

Inmiddels is Woningborg in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en ook met overkoepelende organisatie Bouwend Nederland over een kapitaalinjectie om het verzekeren van projecten weer mogelijk te maken. De afbouwverzekering is noodzakelijk om kopers de mogelijkheid te geven hun woning in aanbouw te financieren. Een koper krijgt bijvoorbeeld alleen NHG als er een afbouwverzekering is afgesloten bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Als er geen kopers zijn voor de woningen dan kunnen die pas worden verkocht als ze zijn afgebouwd. Dat betekent onzekerheid voor de bouwer, die bovendien opdraait voor het volledige risico bij faillissement van een bouwbedrijf.

Stijging van bouwvergunningen

De bouwsector heeft het niet makkelijk. Eerst was er de stikstofcrisis, daarna ontstonden er, mede als gevolg van de corona uitbraak, tekorten aan hout en staal. Nu komt daar dus het probleem van het niet kunnen afsluiten van een afbouwverzekering bij. En dat terwijl er plannen genoeg zijn voor woningbouw, die ook hard nodig zijn. Dit jaar alleen al werden er 47.000 nieuwe vergunningen afgegeven.

Solvabiliteit fors gedaald

De solvabiliteit van Woningborg is in 2020 fors gedaald. In 2016 stond die nog op 384% maar in 2019 was daar als gevolg van forse financiële tegenvallers nog maar 11% van over. Daarmee voldeed Woningborg nog maar net aan de eisen van De Nederlandsche Bank. Woningborg besloot daarom alle aandelen te verkopen en hiervoor obligaties terug te kopen. Daardoor verbeterde de financiële positie weer naar 190%. Woningborg probeert daarnaast ruimte te creëren door de verzekerde som te verlagen naar 60% van de aanneemsom. Bouwprojecten zijn immers vaak al voor een deel afgebouwd als een aannemer failliet gaat, dus een dekking van dit percentage zou voldoende moeten zijn. Hoeveel ruimte Woningborg momenteel nog heeft voor afbouwverzekeringen wilde een woordvoerder niet prijsgeven.

Bron: Het Financieele Dagblad