De 7 pijlers van het succesvolle leiderschap van Barack Obama

15 oktober 2018

Barack Obama was een inspirerende leider als president van de Verenigde Staten. Onlangs was hij in Nederland en onthulde daar in een interview met Ben Tiggelaar de 7 pijlers waar goed leiderschap volgens hem op moet zijn gebaseerd.

1 Leiderschap is luisteren

Obama legde zich de plicht op om tijdens zijn presidentschap dagelijks 10 brieven te lezen van burgers. Hierdoor bleef hij voeling houden met de mensen waar het om draait. De beslissingen die in het Witte Huis werden genomen hadden immers gevolgen voor miljoenen Amerikanen.

2 Eerlijk communiceren is belangrijk

Een begenadigd spreker redt het niet met charisma of een bepaalde toon waarop hij de dingen verwoordt. Obama is ervan overtuigd dat het allerbelangrijkste is dat je gelooft wat je zegt. Eerlijkheid komt altijd op de eerste plaats.

3 Geschiedenisles

Obama verwerkt in zijn speeches graag verhalen. Door mensen te vertellen hoe het was en wat de toekomst gaat brengen met nieuwe plannen kunnen ze het beter begrijpen en op zichzelf betrekken. Dat is de kracht van communiceren volgens de voormalige president.

4 Twee stappen vooruit, één terug

Obama maakt zich niet zo’n zorgen over het beleid van zijn opvolger Trump. Vooruitgang gaat nu eenmaal met kleine stapjes. Twee stappen vooruit, één terug, maar uiteindelijk komt die vooruitgang er toch wel. Grote vraagstukken zoals ongelijkheid in de samenleving en het klimaat moeten worden aangepakt. Hier ligt een taak voor volgende generaties aldus Obama. Het is nu alleen zaak dat de oudere generaties niet te veel schade aanrichten voordat ze het stokje overdragen.

5 Zorg dat je personeel niet in opspraak komt

Tijdens de regeerperiode van Obama waren er geen schandalen met ministers en ambtenaren. Obama voerde dan ook een streng beleid. Werk is werk en het mocht niet  ‘te leuk’ zijn want dat kon tot problemen leiden. Een congres op Hawaii was daar een sprekend voorbeeld van. Dat mocht niet.

6 Een goede leider heeft humor

Obama is zichzelf als leider van de VS altijd in perspectief blijven zien. Lach om jezelf en geef leiding met humor en zelfspot. Zo blijf je gefocust op wat echt belangrijk is en loop je niet het risico dat je jezelf belangrijker gaat vinden dan het werk dat je doet.

7 Wat is echt belangrijk in het leven?

Een goede leider leeft niet alleen voor zijn werk. Obama hoopt dat hij op zijn sterfbed niet alleen terugdenkt aan het Klimaatakkoord van Parijs en zijn verkiezingsoverwinningen. Hij hoopt ook terug te denken aan alle mooie momenten met zijn dochters. Want alleen als je ook genoeg tijd steekt in wat privé belangrijk is, kun je je werk goed doen, aldus Barack Obama.