CEO’s van bouwbedrijven moeten leren de juiste prioriteiten te stellen

8 april 2021

De nieuwe manier van bouwen moet gemeengoed worden vinden deskundigen. Daarom is het belangrijk om duurzaam bouwen vast te leggen in de wet. Op deze manier worden bedrijven gedwongen om bij het realiseren van projecten rekening te houden met normen voor circulair bouwen en een natuurinclusief ontwerp. Bouwbedrijven proberen dit nu ook al, maar daarbij wordt te vaak gekeken naar de uiteindelijke winst en de koers van het aandeel op de beurs. De uitbraak van Covid-19 heeft geleerd dat we zuiniger moeten zijn op wat we hebben. Er liggen heel wat gevaren op de loer. De terugloop van de biodiversiteit. De opwarming van de aarde. Grotere verschillen tussen rijke en arme landen. E

Een belangrijke taak voor grote multinationals

Grote bedrijven hebben veel invloed op de leefbaarheid van de aarde. Zij kunnen mensen en vooral geld inzetten om ervoor te zorgen dat ook volgende generaties nog gezond en veilig kunnen wonen en leven. Een belangrijk onderdeel daarvan is duurzaam bouwen. CEO’s zijn doorgaans niet gewend om op de hele lange termijn te plannen. Rendementen die pas over tientallen jaren uitbetalen, daar kunnen ze vaak weinig mee. Toch is het belangrijk dat bedrijven op een andere manier gaan denken. Alleen dan kan er vandaag gebouwd worden op een manier die decennia later zijn vruchten gaat afwerpen. Een pijnlijk voorbeeld van hoe het niet moet is de Amerikaanse eigenaar van het Nederlandse DAF. Zij kregen vanwege de coronacrisis een steunbijdrage van 49 miljoen euro. Desondanks werd er bijna 580 miljoen aan de aandeelhouders uitgekeerd. De ontvangen steun wordt niet teruggestort want ‘dat is niet verplicht’. Maar het is wel een handelwijze die als immoreel wordt gezien en die niet getuigt van de zorgplicht die grote bedrijven hebben.

CEO’s van bouwbedrijven moeten leren de juiste prioriteiten te stellen

De Friedman mentaliteit viert nog steeds hoogtij

De econoom Friedman verkondigde in de jaren 70 van de vorige eeuw de stelling “als je er geld mee kunt verdienen en het is legaal, dan moet je het gewoon doen”. Dat druist echter vaak in tegen standpunten die pleiten voor duurzaamheid. Duurzaam bouwen is vaak duurder en lastiger dan simpelweg blijven bouwen zoals we dat al tientallen jaren doen en waar we van tevoren weten hoe hoog de winst is. Met de hete adem van aandeelhouders in de nek, die uitsluitend kijken naar de winstverwachting, is het lastig om het roer om te gooien.

De overheid moet meer regie krijgen

In hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 stond bij veel partijen de wens dat de overheid meer regie moet krijgen op bouwprojecten. Dat kan als winst worden gezien. Dan moet dat beleid natuurlijk wel overeind blijven bij de coalitieonderhandelingen. Als de overheid zich nadrukkelijker gaat bemoeien met duurzaam bouwen en hiervoor ook de weg vrijmaakt dan is de kans aanwezig dat er daadwerkelijk stappen in de goede richting worden gezet.

Bron: NRC Next