Brabant wil flink aan de slag met woningbouw, maar dat vraagt een forse investering

20 juni 2022

In de provincie Brabant neemt de werkgelegenheid toe. Kennis- en bedrijvencluster Brainport dringt aan op verdere ontwikkeling van de regio. Maar daar is geld voor nodig. Er moeten woningen worden gebouwd voor medewerkers van onder andere chipfabrikant ASML. Voor die woningen is infrastructuur nodig. De totale kosten worden geschat op 1,3 miljard euro. ASML heeft al aangeboden om een bijdrage in deze kosten te leveren omdat de belangen groot zijn.

Problemen met het elektriciteitsnetwerk

Het feit dat er geen woningen zijn is niet het enige probleem. Om die woningen te kunnen bouwen zijn ook aanpassingen aan het elektriciteitsnet noodzakelijk, want dat is ‘vol’. Beheerders Enexis en Tennet hebben laten weten dat er geen nieuwe aanvragen kunnen worden gehonoreerd. ASML is de enige producent ter wereld van chipmachines. Omdat chips in steeds meer apparaten en voertuigen worden gebruikt is de vraag enorm. Het bedrijf verwacht een winst in 2022 die 20% hoger ligt dan het jaar ervoor. De komende jaren wil ASML 18.000 nieuwe medewerkers aannemen, een verdubbeling van het huidige personeelsbestand.

Brabant wil flink aan de slag met woningbouw, maar dat vraagt een forse investering

ASML wil investeren in woningbouw

ASML realiseert zich dat de mensen die op Brainport werken in staat zijn om hogere huren en hypotheken te betalen. Daarmee worden andere woningzoekenden verdrongen. Daarom wil het bedrijf meebetalen aan de bouw van minstens 50.000 extra woningen. Op die manier moet wonen in de regio Eindhoven betaalbaar blijven. Ook andere bedrijven willen investeren. Er ligt een mobiliteitsplan voor de regio klaar ter waarde van 186 miljoen. Of dit plan kan doorgaan hangt nog af van goedkeuring in verband met stikstofregels. In het regeerakkoord van Rutte IV staat onder andere dat de regio Eindhoven moet worden door ontwikkeld tot een mainport. Twee derde van de 1,3 miljard euro die daarvoor nodig is moet van het Rijk komen. Het restant wordt opgebracht door lokale overheden en het bedrijfsleven.

Duurzame economische groei

Brainport is ervan overtuigd dat de regio duurzame economische groei kan realiseren. Dit werd nog eens duidelijk gemaakt met een onderhoud tussen de top van ASML en de ministers van VRO en Infrastructuur en Waterstaat. De boodschap was duidelijk: de bal ligt bij de overheid; zij moeten investeren in voldoende woningen voor nieuw personeel, zowel voor de top techbedrijven als voor hun toeleveranciers in de regio.

Versnellingsteam

De multinationals in de regio Eindhoven pleiten nu voor een ‘versnellingsteam’. Er moeten deskundigen komen die de wethouders van de betrokken gemeenten ondersteunen bij het maken van bestemmingsplannen voor woningbouw en bijbehorende infrastructuur. Daarnaast moeten de netbeheerders de mogelijkheid krijgen om op te schalen zodat bedrijven kunnen groeien en woningen zonder problemen op stroom kunnen worden aangesloten. Alleen door samen te werken en de krachten te bundelen kan de ambitie van Brainport worden waargemaakt.

Bron: NRC