Bouwen van kleine huizenprojecten in het Markermeer toch weer bespreekbaar

28 december 2021

De afgelopen decennia was het onbespreekbaar: bouwen in het Markermeer. Maar nu de vraag naar woningen zo groot is en de druk op de ruimte in Nederland toeneemt lijkt het er toch van te gaan komen. De gemeente Lelystad wil de komende jaren zo’n 130.000 woningen realiseren, maar dat kan niet allemaal binnendijks. Daarom worden er wellicht mogelijkheden onderzocht om op kleine schaal te bouwen op de ecologische eilanden in het Markermeer.

Marker Wadden moeten het gebied redden

Het Markermeer was een fraai zoetwaterbassin maar de kwaliteit van het water ging snel achteruit. Daarom werd besloten om kunstmatige eilanden in het meer aan te leggen, de Marker Wadden. Momenteel liggen er 5 eilanden, binnen enkele jaren komen er nog twee bij. Er werd een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming uit het Nationaal Groeifonds. Hiermee kon een keten van eilanden worden gerealiseerd van Enkhuizen tot de Oostvaardersplassen. Maar de aanvraag werd afgewezen omdat de plannen te prematuur zijn. Er werd jaren gesproken over het inpolderen van de Markerwaard, maar daartegen kwam veel verzet. Deze plannen liggen daarom tot minstens 2030 in de ijskast.

Bouwen van kleine huizenprojecten in het Markermeer toch weer bespreekbaar

Stedenbouwkundigen zien mogelijkheden

Ook als een groot deel van het Markermeer blijft zoals het is, zien stedenbouwkundigen mogelijkheden voor woningbouw. Op sommige plaatsen is het Markermeer maar enkele meters diep. Hier zou prima gebouwd kunnen worden als het meer op die plekken wordt drooggelegd. Wanneer er 20.000 tot 30.000 hectare wordt ingepolderd biedt dit ruimte voor 80.000 tot 120.000 extra huizen. Het plan om een deel van het Markermeer droog te leggen gaat vrijwel zeker ooit worden uitgevoerd. Anders dan in de jaren 70 van de vorige eeuw voor ogen werd gehouden, maar de kans dat het meer blijft zoals het nu is, is vrij klein. Althans, dat is de mening van architecten die het plan van bouwen in het Markermeer helemaal zien zitten. Gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland denkt er heel anders over. Hij stelt dat het gaat om een Natura-2000 gebied. Daarvan kan de bestemming niet zomaar even worden gewijzigd.

Waterstad

Op verzoek van de gemeente Lelystad deden deskundigen onderzoek naar mogelijkheden om extra woningen te bouwen binnen de gemeente. Zij kwamen tot de conclusie dat er ruimte is voor zo’n 30.00 extra huizen. En dan is er nog de optie “Waterstad”: bouwen op het Markermeer kan zo’n 8.000 extra woningen opleveren. Natuurmonumenten staat voorzichtig positief tegenover de plannen. De organisatie waarschuwt dat woningbouw op beperkte schaal weliswaar mogelijk is, maar dat dit de woningnood in Nederland niet gaat oplossen. Er moet voor worden gewaakt dat er steeds weer een deel van het Markermeer wordt opgeofferd voor woningbouw, omdat het zou gaan om een deel dat voor de natuur en het milieu minder waardevol is. De komende decennia lijkt het echter ondenkbaar dat er op grote schaal wordt ingepolderd. Dit is simpelweg niet haalbaar omdat de Markerwaard er in de vorm die pakweg 50 jaar geleden zo interessant leek, vandaag de dag niet meer bespreekbaar is.

Bron: Het Financieele Dagblad