Bouwen met hout vraagt om de juiste expertise

10 augustus 2021

Bouwen met hout wint snel aan populariteit. Het heeft veel voordelen. Het is milieuvriendelijker dan bouwen met beton en steen. Het materiaal is circulair en kan vaak eenvoudiger worden hergebruikt dan andere materialen. Daarnaast kan hout eenvoudig worden gecombineerd ,met andere materialen zoals staal en beton. Maar bouwen met hout vraagt wel de nodige specialistische kennis. Vooral als er op grotere schaal met hout wordt gebouwd moet er nog het nodige verbeteren.

Hout heeft veel voordelen

Hout is een materiaal dat veel voordelen biedt. Er is voldoende van beschikbaar, het enige wat er moet gebeuren is op tijd voldoende nieuwe bossen aan te planten. Hout kan CO2 opnemen, waarmee het een belangrijke tegenhanger is van steen en beton. De productie van bakstenen en beton zorgen immers juist voor uitstoot. Hout zorgt voor natuurlijke isolatie. In de winter houdt het de warmte vast, tijdens een warme zomer zorgt hout juist voor verkoeling. Volledig bouwen met hout stuit vaak nog op problemen. Het bekendste project in Nederland is HAUT in Amsterdam. Hier werd uiteindelijk voor een constructie in combinatie met beton gekozen. Een volledig houten gebouw zou te veel risico geven op schade door trillingen omdat in de directe omgeving veel zware goederentreinen rijden.

Bouwen met hout vraagt om de juiste expertise

Bouwen in de buitenwijken biedt de meeste kansen

Volgens deskundigen biedt bouwen met hout de meeste mogelijkheden aan de randen van de stad. Daar is minder invloed van druk verkeer en er hoeft minder rekening te worden gehouden met bestaande bouw. Ook hoeft er buiten de stadscentra minder vaak te worden gekozen voor hoogbouw, waarvoor hout minder geschikt is. Optopping, het toevoegen van een extra laag op een bestaand gebouw in de binnenstad, kan natuurlijk weer wel prima met hout worden gerealiseerd.

Nadelen van houtbouw

Er kleeft wel een aantal nadelen aan bouwen met hout. Hout is een kostbaar materiaal. Bouwen met hout is vele malen duurder dan bouwen met stenen en beton. Daarbij is er de voortdurende discussie over het kappen van bossen. Natuurlijk worden er ‘productiebossen’ aangelegd, maar er wordt toch nog regelmatig ‘oud hout’ gekapt, wat op bezwaren stuit. Hout vraagt ook meer onderhoud en natuurlijk is het kwetsbaarder bij brand. Maar brandweermensen wijzen op een belangrijk voordeel: hout brandt voorspelbaar. Een houten huis dat in brand staat kan daardoor meer gecontroleerd worden geblust. Metaal kan zomaar ineens instorten bij brand.

Bouwen met hout vraagt vakmanschap

Om veilig te kunnen bouwen met hout moet er voldoende kennis zijn. Die moet nog deels worden ontwikkeld omdat grootschalige bouw met hout op dit moment in Nederland nog niet aan de orde is. Onder andere TNO wijst op dit risico. Dat er meer interesse is in houtbouw is wel een zeer positieve ontwikkeling die in de toekomst zeker verder moet worden uitgebouwd om de CO2 uitstoot verder te beperken.

Bron: Stadszaken