Amsterdam kan niet uitbreiden vanwege te weinig capaciteit op het stroomnet

16 mei 2022

Het stroomnet van Amsterdam zit ‘vol’. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor zowel bedrijven als de woningbouw in de hoofdstad. De bouw van 200.000 extra woningen staat op de tocht en dat betekent dat de stad zijn groei ambities mogelijk niet kan waarmaken. Ook de vestiging van bedrijven komt daardoor in gevaar, wat uiteraard de nodige economische gevolgen heeft. Daarom dringen diverse partijen er op aan dat er haast gemaakt moet worden met de energietransitie in de hoofdstad. De ‘handen moeten uit de mouwen’ is het devies.

Verouderde netwerken

De problemen op het stroomnet van Amsterdam staan niet op zich. Ook elders in Nederland lopen netbeheerders tegen grenzen aan. De netwerken voor stroom zijn gebaseerd op een samenleving die ook voor een belangrijk deel gebruik maakt van aardgas. Nu er massaal moet worden overgeschakeld op stroom blijkt dat de netwerken de fors toegenomen vraag niet meer aankunnen. Daar komt bij dat de noodzaak om te stoppen met aardgas is toegenomen. De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat we liever geen gas uit Rusland meer gebruiken. De gaswinning in Groningen wordt afgebouwd. Dit noodzaakt Nederlandse burgers en bedrijven versneld over te stappen op duurzamere energiebronnen.

Amsterdam kan niet uitbreiden vanwege te weinig capaciteit op het stroomnet

Forse ingrepen zijn noodzakelijk

Uit onderzoek blijkt dat er fors geïnvesteerd moet worden om het elektriciteitsnetwerk in Nederland op peil te krijgen. Alleen al in Amsterdam moeten zo’n 40 verdeelstations worden De operatie moet rond 2030 zijn afgerond. Voor heel Nederland geldt dat minstens 30% van de straten open moet om het stroomnetwerk te moderniseren. Het stadsbestuur moet op korte termijn duidelijke keuzes maken. Wel toestemming geven voor de komst van nieuwe datacenters zoals SilverFalcon maar de bouw van nieuwe, zeer noodzakelijke woningen uitstellen omdat er geen capaciteit op het stroomnet beschikbaar is, valt bij velen niet in goede aarde. Datzelfde geldt voor het plan dat straks auto’s op fossiele brandstof de stad niet meer in mogen. Iedereen in een elektrische auto is een mooi streven, mits de accu’s van deze auto’s kunnen worden opgeladen omdat er voldoende laadpalen zijn. Er is dus met recht nog veel werk aan de winkel.

Bron: Het Financieele Dagblad