Beoordeeld met8,41.629 reviews

2. Conditiemeting NEN 2767 – de gebouwschil (praktijk, BCQS) - Lesinformatie

Leerdoel Ontwikkelen van de vaardigheid om de inspecties uit te voeren en te rapporteren teneinde de basis te leggen voor het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Presentaties Let op presentaties zijn ter naslagwerk, niet ter voorbereiding: Conditiemeting NEN 2767 – de gebouwschil (praktijk) Downloads NEN 2767 2008 Kaartjes Bouwkunde NEN 2767 2008 Kaartjes Elektra NEN 2767 2008 Kaartjes […]