Wordt het dorp Nagele opnieuw het middelpunt van Europese belangstelling?

2 februari 2021

Als het aan de initiatiefnemers ligt wordt Nagele het middelpunt van woning innovatie. Dat was het dorp in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook. Toen kwamen de mensen uit heel Europa naar de Noordoostpolder om de architectuur van Gerrit Rietveld en andere bekende namen te bekijken. Nu gaat het om innovaties die een bijdrage leveren aan een beter milieu, zoals het afzweren van fossiele brandstoffen.

Structuur leent zich bij uitstek voor een warmtenet

De woningen in Nagele staan in hoven, in groepjes bij elkaar met een grasveld in het midden. Daardoor zijn ze prima geschikt om te worden aangesloten op een warmtenet, een woning innovatie die op meerdere plaatsen in Nederland wordt uitgeprobeerd. Het plan is om onder de grasvelden een waterbuffer te maken met water van 95 graden Celsius, opgewarmd door zonnecollectoren. Het water gaat via een kleiner bassin naar de huizen. Als er in de winter te weinig zonnewarmte is springen de elektrische warmtepompen bij.

Wordt het dorp Nagele opnieuw het middelpunt van Europese belangstelling

Kleinschalig proefproject met 8 woningen

Nagele start binnenkort met de woning innovatie op kleine schaal. Acht woningen en de school worden aangesloten op een warmtenet. Het project is uniek en zal daarom kunnen rekenen op veel belangstelling uit binnen- en buitenland. Als blijkt dat het systeem goed werkt wordt gemikt op uitbreiding naar zo’n 50 woningen in de loop van 2022. Als dat lukt dan is het doel, ook financieel gezien, bereikt aldus de initiatiefnemers, die hulp krijgen van een Comité van Advies, waarin ook voormalig minister van Volkshuisvesting Sybilla Dekker zitting heeft.

Kosten voor bewoners blijven beperkt

De afspraak is dat de woning innovatie in Nagele geen extra geld gaat kosten voor de bewoners. Ze gaan straks hetzelfde betalen voor de verwarming van hun huizen als ze nu doen. Hier dus geen dure warmtepompen in de huizen en isolatie van woningen die tienduizenden euro’s gaat kosten. Nagele is een klein dorp met ‘gewone mensen’, die kun je volgens de trekkers van het project niet belasten met enorme kosten, dan haken ze zeker af. Nagele is één van de 27 projecten in Nederland waar wordt geëxperimenteerd met het aardgasvrij maken van wijken. Het Rijk draagt hier financieel aan bij.

Bron: NRC Next