Wat hebben we over voor een CO2 vrije wereld?

25 april 2022

Het IPCC rapport van de Verenigde Naties is glashelder: Om een te snelle opwarming van de aarde te voorkomen meten er drastische klimaatmaatregelen worden genomen. Het is niet voldoende om het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk terug te dringen. Ons leven moet drastisch veranderen. Hoe precies is zelfs nog lang niet op alle punten duidelijk. Vage termen als ‘nieuwe infrastructuur’ en ‘nieuwe gedragsroutines’ worden genoemd. Maar wat dat concreet betekent daar zijn nog geen uitgewerkte ideeën over. Deels komt dat omdat we er in bepaalde opzichten niet over willen nadenken. De volgende generatie mag dat oppakken, wij willen gewoon blijven leven zoals we dat al jaren doen. Maar de tijd begint onmiskenbaar te dringen. Astronomisch gezien kan de planeet Aarde nog miljoenen jaren mee. Maar of deze tegen de tijd dat de zon is ‘opgebrand’ nog leefbaar is, dat hebben we toch echt zelf in de hand.

Maatschappelijke veranderingen zijn noodzakelijk

Met alleen maar technische aanpassingen komen we er niet. De klimaatmaatregelen die nodig zijn, gaan veel verder dan dat. De mensen moeten hun levensstijl drastisch aanpassen. Maar de vraag is hoe ‘we’ de mens zo ver krijgen dat hij dit inziet ook echt stappen wil zetten. Deskundigen adviseren meerdere fases waar de wereldbevolking doorheen moet. Een eerste stap bestaat uit het ‘uitfaseren’ van de economische systeem met de daarin ingebouwde zekerheden. Vervolgens kunnen nieuwe innovaties een kans krijgen. In de jaren 60 van de vorige eeuw stapte Nederland over van kolen naar aardgas. Zo’n transitie moet er nu weer komen. Nu moeten we overstappen naar waterstof, batterijtechnologie en innovaties om CO2 op te slaan.

Wat hebben we over voor een CO2 vrije wereld

De oorlog in Oekraïne als katalysator

Hoe verwerpelijk de oorlog in Oekraïne ook is, deze ontwikkeling zorgt er wel voor dat er met hernieuwd enthousiasme wordt nagedacht over klimaatmaatregelen. Europa wil zo snel mogelijk af van de levering van Russisch gas. Dat kan door het gas ergens anders vandaan te halen, maar ook door ervoor te zorgen dat we er minder van nodig hebben. Amerikaanse senatoren dringen er in een brandbrief aan de regering in hun land op aan om de levering van vloeibaar gas aan Europa op te schalen. Daarnaast moet Europa worden ondersteund in de aankoop van warmtepompen. Op die manier kan er versneld een gas embargo tegen Rusland van kracht worden, maar worden er ook stappen gezet in de energietransitie.

Burgers zijn nu bereid om te veranderen

Deskundigen wijzen er ook op dat burgers juist nu bereid zijn om zich aan te passen. De gaskraan vanuit Rusland moet dicht, want Poetin moet boeten voor het leed in Oekraïne. Het is zaak om van dit sentiment gebruik te maken. Bedrijven zijn vaak al een paar stappen verder dan de politiek. Er liggen innovaties op de plank die kansrijk zijn, maar nog wachten op brede toepassing. Het is de taak van de politiek om beleid te ontwikkelen dat kan rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking.

Bron: Het Financieele Dagblad