Waterberging de oplossing tegen de toenemende droogte in de steden?

27 juli 2020

Door de stijgende temperatuur in Nederland en de toenemende droogte moeten we zuinig omgaan met water. Door gebruik te maken van een waterberging kan het grondwater snel worden afgevoerd en tegelijkertijd helpen om de hitte in de steden enigszins te temperen. Het systeem zorgt ervoor dat op warme dagen water wordt verdampt om de temperatuur te matigen. Als er te veel neerslag valt moet het systeem dit gedoseerd aan het grondwater kunnen afvoeren. Het op de juiste manier vasthouden van water is onderwerp van onderzoek. Het moet zowel toepasbaar zijn bij nieuwbouw, maar ook in bestaande bouw kunnen worden geïntegreerd.

Smart roofs en kunstgrasvelden voor waterberging

Waterbergingen worden zowel op de grond als in de lucht gerealiseerd. Zo loopt er een proef met velden van kunstgras waar een berging voor water onder zit. Daarnaast worden woningen voorzien van een smart roof, een dak met begroeiing dat, afhankelijk van de weersverwachting water vasthoudt of juist afvoert. Ondertussen groeien op het dak verschillende planten zodat ook een bijdrage wordt geleverd aan het ecosysteem. Punt van aandacht is nog wel dat woningcorporaties natuurlijk niets verdienen aan een bijdrage aan de biodiversiteit, terwijl smart roofs en kunstgrasvelden met een waterberging natuurlijk wel extra onderhoud vragen.

Wordt waterberging de oplossing tegen de toenemende droogte in de steden

Succes van waterberging valt of staat met goed onderhoud

Volgens de onderzoekers valt of staat het succes van waterberging met goed onderhoud. Er wordt nu bijvoorbeeld geëxperimenteerd met waterberging onder het wegdek. Dat werkt alleen als de weg voldoende stabiel is en het systeem niet dichtslibt. Daarom is het belangrijk dat de infiltrerende voorzieningen goed wordt onderhouden en dat goed wordt gecontroleerd wanneer water moet worden vastgehouden of juist afgevoerd.

Bron: NRC Next