Vastgoedadviseur Colliers: ‘Ombouw kantoren kan 60.000 woningen opleveren’

13 juni 2024

Volgens een recent rapport van vastgoedadviseur Colliers kan de transformatie van kantoorgebouwen aan stadsranden en nabij snelwegen ruim 60.000 nieuwe woningen opleveren. Deze kantoren staan vaak leeg omdat ze niet langer voldoen aan de behoeften van bedrijven. Door deze leegstaande kantoren om te bouwen, kunnen ze dienen als koop- en huurwoningen voor studenten, jonge gezinnen, senioren, sociale woningen of onderkomens voor statushouders.

Huidige woningtekort en trage nieuwbouwDit zijn de plannen van de nieuwe eigenaar met het kantoor van ABN Amro op de Zuidas

Het woningtekort in Nederland is aanzienlijk en de situatie verbetert nauwelijks. De bouw van nieuwe wijken verloopt traag vanwege de tijd die nodig is voor het vinden van geschikte grond, het gereedmaken ervan en de daadwerkelijke bouw. Milieubelasting en het overvolle elektriciteitsnet vormen extra obstakels. Daarentegen biedt woningbouw in voormalige kantoren voordelen, aangezien een deel van de infrastructuur en nutsvoorzieningen al aanwezig is.

Potentieel in Noord-Holland

Colliers wijst op de grootste potentie in Noord-Holland, waar 25.000 nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. Dit zou het huidige tekort van 77.500 woningen aanzienlijk verminderen. Noord-Holland heeft daarmee de meeste mogelijkheden voor transformatie van kantoorgebouwen naar woningen.

Mogelijkheden in Zuid-Holland en Utrecht

Ook in Zuid-Holland zijn er aanzienlijke mogelijkheden voor de transformatie van kantoorgebieden naar woonwijken. Hier zou het woningtekort met 26% kunnen afnemen. In Utrecht zijn er minder locaties beschikbaar, wat het aantal extra woningen beperkt tot 6.500. Toch kan ook hier de impact groot zijn, met een verwachte daling van het tekort met 20%.

Bron: fd.nl