Rutte IV moet krachtige maatregelen nemen om de problemen op de woningmarkt op te lossen

11 oktober 2021

De problemen op de woningmarkt die al enkele jaren gaande zijn worden alsmaar groter. Huizenprijzen stijgen en woningzoekenden kunnen nauwelijks kiezen uit beschikbare woningen. Ook zij die een redelijk inkomen hebben komen er niet meer aan te pas als het om het kopen van een huis gaat. Verschillende hoogleraren pleiten dan ook voor drastische maatregelen. Het is de vraag of het nieuw te vormen kabinet daadwerkelijk grote stappen gaat zetten. Zoals het ervoor staat krijgt Rutte IV dezelfde samenstelling als het nu nog regerende demissionaire kabinet.

Ingrijpende maatregelen nodig

Deskundigen pleiten voor een versnelde afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Gezien de lage rentestanden levert die toch al veel minder op voor huizenbezitters. Hierdoor kan er minder geleend worden, wellicht dat dit de problemen op de woningmarkt wat zal verlichten. Datzelfde geldt voor de ‘jubelton’. Rijke ouders mogen hun kinderen helpen bij de aankoop van een woning door ze maximaal 100.000 euro belastingvrij te schenken. Dit leidt echter alleen maar tot nog hogere vraagprijzen voor koophuizen. De maatregel schiet daarmee zijn doel volledig voorbij en benadeelt bovendien huizenzoekers met minder vermogende ouders nog eens extra.

Rutte IV moet krachtige maatregelen nemen om de problemen op de woningmarkt op te lossen

Maatregelen tegen forse huurstijgingen

Naast maatregelen op de markt voor koopwoningen moet er ook worden gekeken naar de fors stijgende huurprijzen. In de vrije sector worden soms absurd hoge huren gevraagd. Demissionair minister Ollongren werkt aan maatregelen, maar het is de vraag of deze afdoende zijn. Naast maatregelen om huurprijzen binnen de perken te houden moet de regering ook denken over het extra stimuleren van de bouw van vooral sociale huurwoningen en huizen met een middenhuur. Dit gebeurt nu nog veel te weinig.

Fors ingrijpen is nodig

De problemen op de woningmarkt in Nederland kunnen alleen worden opgelost als er fors wordt ingegrepen door de overheid. Als de nieuwe regering geen drastische maatregelen neemt dan zal de situatie alleen nog maar verder verslechteren. Het is te hopen dat de formatie van een nieuw kabinet nu niet lang meer op zich laat wachten zodat de nieuwe regering aan de slag kan.

Bron: Het Financieele Dagblad