Oproep aan buitenlandse studenten: kom alleen naar Nederland als je woonruimte hebt

4 september 2022

Veel universiteiten kampen met een te groot aanbod aan studenten. Als voor een studie geen numerus fixus geldt kan het gebeuren dat er zich veel meer eerstejaars aanmelden dan waar capaciteit voor is. Nu het nieuwe studiejaar weer begint blijkt eens te meer dat veel studenten grote moeite hebben om een kamer te vinden. Zeker voor buitenlandse studenten geldt dat het lastig is om woonruimte te vinden. Universiteiten doen dan ook oproepen om alleen naar Nederland te komen als er een kamer of andere woonruimte is. Het probleem daarbij is dat universiteiten studenten die zijn toegelaten voor een studie niet kunnen verbieden om te komen, ook al lopen ze het risico in een tent op een camping te moeten slapen.

Bezorgde ouders

Veel ouders maken zich zorgen om hun zoon of dochter die vol verwachting naar het buitenland vertrok om te gaan studeren. Als ze horen dat hun kind geen woonruimte heeft en van tijdelijk logeeradres naar slaapplek bij iemand op de bank hopt, nemen die zorgen alleen maar toe. Dat geldt onder andere voor een meisje uit Oekraïne, aangenomen bij een goed aangeschreven dansopleiding waar ze al jaren van droomde. Na maanden zoeken heeft ze nog steeds geen woonruimte. Haar opleiding start begin september, maar het adres waar ze nu slaapt is tot 1 september. Ze is de wanhoop nabij, meldt ze aan een journalist van NRC.

26.500 kamers te kort

Landelijk is er een tekort van zo’n 26.500 studentenkamers. Hierbij gaat het uiteraard niet alleen om woonruimte voor buitenlandse studenten. Voor deze groep geldt natuurlijk dat ze niet bij hun ouders terechtkunnen. Nederlandse studenten kunnen er in bepaalde gevallen nog voor kiezen om voorlopig thuis te blijven wonen. Iets meer dan 60% doet dat ook, in veel gevallen niet vrijwillig. Dat er zo’n tekort is aan woonruimte komt ook doordat het aantal studenten uit het buitenland fors is toegenomen. In 2021 stonden 18.000 studenten van buiten Nederland ingeschreven. In 2015 waren was dat minder dan de helft van dat aantal.

Oproep aan buitenlandse studenten kom alleen naar Nederland als je woonruimte hebt

Beleggers kiezen voor studio’s

Een belangrijke reden voor het tekort aan studentenkamers is dat beleggers steeds vaker kiezen voor studio’s. Die zijn uiteraard ruimer, maar daardoor zijn er vanzelfsprekend minder kamers beschikbaar. Ook is een studio fors duurder, tot wel 3 keer zo duur als een ‘gewone’ studentenkamer. Voor het welzijn van de studenten zijn deze studio’s ook geen goede ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat zij meer eenzaamheid ervaren dan hun collega’s die in een studentenhuis met gezamenlijke voorzieningen wonen. Omdat ook universiteiten het aantal studenten niet meer kunnen behappen pleiten zij al enkele jaren voor een numerus fixus voor studenten buiten Europa of voor een beperking op Engelstalige studies. Het gebrek aan woonruimte voor studenten is voor de universiteiten daarom niet alleen maar ongunstig.

Buitenlandse studenten aantrekken loont nauwelijks

Jarenlang deden universiteiten hun best om buitenlandse studenten aan te trekken. Talent naar Nederland halen was het argument. Maar uit onderzoek blijkt dat 5 jaar na het afronden van hun studie nog slechts een kwart van deze studenten in Nederland werkzaam is. Het aandeel buitenlandse studenten bedraagt anno 2022 zo’n 13%. Een bijkomend probleem is dat veel tijdelijke plekken, zoals hostels, momenteel geen ruimte hebben voor studenten omdat ze onderdak bieden aan vluchtelingen, onder andere uit Oekraïne. De verwachting is dat de problemen voor huisvesting van studenten, zowel uit Nederland als uit het buitenland, voorlopig nog zal aanhouden.

Bron: NRC