Maak van die kantoortuin een échte tuin

2 mei 2019

Over de kantoortuin wordt soms wat lacherig gedaan. Maar er zijn bedrijven die het inrichten van hun kantoorruimten zeer serieus nemen en daarbij wordt er vaak gekozen voor een kantoortuin. Eén van die bedrijven is pluimveeverwerker Marel in Boxmeer. Hier is een ruimte ingericht met 25 werkplekken die bekend staat als de “plantenafdeling”. Deze ruimte is ingericht met plantenbakken aan de muren, planten op de ordnerkasten en bij de printer en in het gangpad staat een aantal grote plantenbakken. Bezoekers verbazen zich regelmatig over de grote hoeveelheid groen, maar de medewerkers zijn er inmiddels helemaal aan gewend.

Project van de Wageningen Universiteit

In 2015 zocht de Wageningen Universiteit bedrijven die wilden meewerken aan een onderzoek naar de invloed van planten op het welzijn van kantoormedewerkers. Marel in Boxmeer meldde zich direct aan. Het bedrijf was ook daarvoor al bezig met maatregelen om het werkklimaat voor de circa 1.500 medewerkers zo optimaal mogelijk te maken. Dit project paste daar perfect bij. Marel draaide overigens zelf op voor de kosten voor plaatsing en onderhoud van de planten, een slordige 17.000 euro.

Werken in een echte tuin heeft de toekomst

Het ziekteverzuim nam af

Een belangrijk punt wat opviel was dat het ziekteverzuim van de medewerkers die in de kantoortuin werkten daalde. Tijdens het onderzoek werden kantoorruimtes met en zonder planten vergeleken als het gaat om het welzijn van de medewerkers en de ziekteverzuimcijfers. Zo’n onderzoek was nog niet eerder op deze schaal gedaan, niet qua aantal deelnemers en ook niet qua duur van het onderzoek.

Het lagere ziekteverzuim kwam neer op circa anderhalve dag per jaar pet medewerker. Als dat in kosten moet worden uitgedrukt gaat het voor een bedrijf om een aanzienlijk bedrag. De luchtvochtigheid was hoger in de plantenkamers, dit draagt zeker bij aan een gezondere werkomgeving. Het onderzoek was wel intensief voor de medewerkers. Gedurende de testperiode haakten er dan ook flink wat af, ook vanwege overplaatsing naar een andere afdeling of ontslag. Maar desondanks is de Wageningen Universiteit van mening dat de resultaten bruikbaar zijn.

Vervolgonderzoek naar terugverdienmodel

Bij Marel zijn ze nog steeds enthousiast. Het is dan ook zeker de bedoeling om in de toekomst meer kantoorruimtes met planten in te richten. Het positieve effect ervan is immers voldoende aangetoond. Daar komt nog bij dat de planten ‘er gewoon zijn’, medewerkers hoeven geen moeite te doen om de positieve effecten ervan mee te krijgen. Dit is anders als je als werkgever bijvoorbeeld korting op een abonnement voor de sportschool aanbiedt.

De Wageningen Universiteit werkt inmiddels aan een vervolgonderzoek. Hierin wordt uitgezocht hoeveel tijd er gemoeid is met het terugverdienen van de investering, kijkend naar dalend ziekteverzuim en hogere productiviteit. Voor dit onderzoek hebben zich inmiddels al bedrijven aangemeld.

Bron: NRC Next