Veel klachten over functioneren verhuurder Vesteda

17 juni 2019

Vesteda is met ruim 27.000 huurwoningen één van grootste verhuurders in de vrije sector. Met huren vanaf 720 euro per maand brengen die woningen jaarlijks bijna 281 miljoen euro op. Maar veel huurders zijn niet tevreden over de manier waarop dit bedrijf de huurwoningen beheert. Zij klagen over achterstallig onderhoud en te hoge servicekosten. Eén van de huurdersverenigingen bereidt nu zelfs de gang naar de rechter voor om hun gelijk te krijgen.

Van statig pand tot vervallen complex

Het wooncomplex Detroit in Amsterdam was tot zes jaar terug het onderkomen van Vesteda zelf. Maar sinds zij hier zelf niet meer huizen, laat aan het onderhoud van het pand behoorlijk te wensen over. Een entree met verroeste hekken, een haperend intercomsysteem en een hal vol met spinnenwebben. Dit lijkt niet te passen bij een luxe wooncomplex met een zwembad, twee sauna’s, een gym en een wasserette. De huurprijzen variëren van 1.300 euro per maand tot 4.000 euro per maand.

Hoge servicekosten, maar weinig service

Daarnaast zijn ook de servicekosten niet gering voor de bewoners van Detroit. Deze bedragen circa 190 euro per maand. Voorzitter van de in 2017 opgerichte huurdersbelangenvereniging is Pieter Herman. Hij geeft aan dat de huurders geen problemen met de huurkosten, maar met de servicekosten. Bij de berekening hiervan komt een hoop creativiteit kijken. Aan het pronkstuk van Vesteda wordt veel te weinig groot onderhoud gepleegd.

Misstanden in vrije huursector nemen toe

Ook Paulus Jansen, directeur van huurdersorganisatie de Woonbond, beaamt dat de misstanden in de vrije sector toenemen. Deze huurders hebben geen recht op huurprijsbescherming of huurtoeslag. En voor zichzelf opkomen lukt lang niet altijd. Immers zijn er voor hen 10 anderen die naarstig op zoek zijn naar een woning. Door de krapte op de woningmarkt komen verhuurders met veel praktijken weg. Zij berekenen allerlei onrealistische kosten door aan de huurders. Bij het door de Woonbond geopende meldpunt kwamen in ruim 2 maanden al 160 meldingen binnen. Deze variëren van achterstallig onderhoud en te hoge huurprijzen tot intimerende verhuurders.

Grote toename in vrije sector

Steeds meer mensen kunnen alleen nog maar in de vrije sector terecht voor een huurwoning. Een hypotheek kunnen veel mensen niet krijgen en ook voor de sociale huur komen deze mensen niet in aanmerking. Het aantal huurders in de vrije sector is tussen 2012 en 2018 zelfs bijna verdubbeld. Corporaties kunnen niet aan de vraag voldoen om meer middenhuurwoningen in de vrije sector te realiseren. Hierdoor zijn veel huurders aangewezen op de huurwoningen van commerciële verhuurders als Vesteda.

Veel fouten in berekeningen bij servicekosten van complexen Vesteda

Vrijwilligers van de Vesteda-huurdersvereningen en bewonersorganisaties pluizen in hun vrije tijd de berekeningen van de servicekosten na. Hier zijn altijd weer fouten in te vinden die de huurders geld kosten. Dit kan gaan om rekenfouten, maar ook worden er kosten berekend die helemaal niet voor rekening van de huurders zijn. Veel leden van huurdersbelangenverenigingen geven aan dat Vesteda zelf weinig actie onderneemt. Vesteda wordt beticht van een lakse houding en toont weinig bereidheid om te helpen.

Vesteda herkent zich niet in kritiek van huurders

In een reactie geeft Vesteda aan zich niet te herkennen in de kritiek. Onredelijke kosten belasten zij niet door aan de huurders. Daarnaast geven ze aan transparant te zijn over de berekening van de servicekosten en zijn ze dankbaar dat de huurdersbelangenverenigingen meekijken naar deze berekeningen. Door een rechtsbijstandverzekering kunnen de huurders volgens hen prima voor zichzelf opkomen.

Rechtszaak over de servicekosten in Detroit

In appartementencomplex Detroit bereiden ze een gang naar de kantonrechter voor. Vesteda gaat niet akkoord met hun eis om 56 procent minder servicekosten te gaan betalen en de teveel in rekening gebrachte kosten van een ton per jaar terug te betalen. Zij willen eenmalig 27 procent zakken, waar het huurdersbestuur niet mee akkoord gaat. Dus mag de rechter een uitspraak gaan doen. De lijst met achterstallig onderhoud is lang. Onder meer een instabiele verwarming, storingen in het zwembad en de sauna’s, toegangsdeuren die niet correct sluiten, beveiligingscamera’s en daarbij was er onlangs een storing in de lift. De bewoners hopen dan ook op de sympathie van de rechter en zien de rechtszaak hoopvol tegemoet.

Bron: NRC Next