Het koophuis als bescherming tegen torenhoge inflatie

4 september 2022

Jarenlang was de inflatie in de westerse wereld zeer laag. Maar de oorlog in Oekraïne en onzekerheid over andere ontwikkelingen veranderden alles. De vraag is nu of mensen met een eigen woning beter beschermd zijn tegen de geldontwaarding dan wanneer het vermogen in beleggen of sparen wordt gestoken. Hoogleraar Real Estate en Finance aan de Universiteit van Maastricht Piet Eichholtz geeft zijn visie op dit standpunt in een artikel in Het Financieele Dagblad.

6 op de 10 Nederlanders heeft een koopwoning

In Nederland heeft iets meer dan 60 procent van de volwassen inwoners een eigen woning. Sparen is al jaren niet meer interessant vanwege de lage en voor sommigen zelfs negatieve rente. Ook beleggen levert niet veel op, sinds de coronacrisis kregen de beurzen harde klappen. Uit publicaties, verschenen in de periode tussen 1977 en 2021 blijkt dat een eigen huis slechts beperkt bescherming biedt tegen inflatie. Het is bij het beoordelen van de waarde van een woning belangrijk om te kijken naar het reële rendement. De Bank for International Settlements houdt al sinds 1970 het rendement op woningen bij, onder andere voor Nederland. Op basis van deze lange termijn gegevens is het gemiddelde reële rendement voor koopwoningen in Nederland 2,6%.

Het koophuis als bescherming tegen torenhoge inflatie

Negatief rendement

In de door de Bank for International Settlements genoemde periode waren er ook jaren waarin het reële rendement negatief was. Dat waren er 15, ongeveer een derde deel van de periode sinds 1970.Een huiseigenaar woont gemiddeld 10 tot 20 jaar in hetzelfde huis. Het is dan de vraag hoe relevant deze informatie is als het gaat om de eigen woning in relatie tot inflatie. Uitgaande van een periode van 20 jaar is de kans op een negatief rendement slechts 3%. Met andere woorden: op de korte termijn biedt een eigen huis geen directe bescherming tegen inflatie. Maar kijkt de huiseigenaar naar een verdere ‘horizon’ dan is dit wel degelijk het geval.

Bron: Het Financieele Dagblad