Groot herontwikkelingsgebied ‘Bijlmerbajes’ verkocht voor € 84 mln

13 september 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

Bouwbedrijf BAM koopt via zijn dochterbedrijf AM het terrein van de Bijlmerbajes in Amsterdam op om een woonwijk te bouwen. Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM heeft de bieding gewonnen, samen met twee investeringsfirma’s en drie ontwerpbureaus. Het consortium betaalt ruim € 84 miljoen voor de ontwikkellocatie. Dat is dus ver boven de € 60 miljoen die als bodemprijs gold. Reden hiervoor is vermoedelijk de gespannen Amsterdamse woningmarkt.

Hoge opbrengst
De locatie is in Amsterdam een van de grootste herontwikkelingsgebieden die in één keer wordt aangeboden. Door de ligging dichtbij het Amstelstation is er sprake van een goede ontsluiting. Het voormalige gevangenisterrein wordt straks met een tunnel onder het spoor verbonden met een nabij gelegen nieuwe woonwijk Het Amstelkwartier.

Er komen ongeveer 1.350 woningen, zowel koop als huur, in de nieuwe autoluwe wijk genaamd Bajes Kwartier. Het aanbod zal variëren van betaalbare starterswoningen tot exclusieve huizen en zorgwoningen. 30% wordt sociale huur, een substantieel deel wordt middel-dure huur.

Van de vijf gevangenistorens blijft er maar één staan, die wordt getransformeerd tot ‘groene toren’ met een verticaal park en stadslandbouw. Het bestaande hoofdgebouw van de gevangenis wordt ‘een plek voor kunstenaars van internationale allure’, het zogeheten design cluster.

Energieneutraal en hergebruik
Alle gebouwen in het Bajes Kwartier worden energieneutraal. Het grootste deel van de benodigde energie komt van zonnepanelen en windturbines. Bij het bouwen van de wijk wordt 98% van het materiaal uit de gevangenis opnieuw gebruikt. Architectenbureau OMA is verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp.