Groeiende tweedeling op de woningmarkt: starters versus doorstromers

11 juli 2024

Stijgende eigen inleg voor starters

Recente cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) tonen aan dat starters op de Nederlandse woningmarkt steeds meer eigen geld moeten inleggen. In het tweede kwartaal van dit jaar was gemiddeld 10% meer eigen geld nodig dan een jaar eerder. Deze trend vergroot de financiële drempel voor jonge woningzoekenden zonder eigen woning en met een laag tot middeninkomen.

Beperkte toegang tot de woningmarktRabobank eind 2023 koophuizen bijna 8% in prijs gedaald

HDN-directeur Jennifer op ’t Hoog maakt zich zorgen over de groeiende ongelijkheid tussen starters en doorstromers. Door de gestegen huizenprijzen wordt het voor starters steeds moeilijker om een eigen woning te bemachtigen. Met name jongeren zonder eerder bezit en met beperkte financiële middelen ervaren grote moeilijkheden op de oververhitte woningmarkt.

Toenemende tweedeling: starter versus doorstromer

De makelaarsvereniging NVM uitte eerder ook bezorgdheid over de toenemende tweedeling als gevolg van de explosief gestegen huizenprijzen. Door de aanhoudende krapte en gunstige economische factoren zoals hogere lonen en stabiele rentetarieven, steeg de mediane koopsom in het tweede kwartaal van dit jaar met 13,6% tot een recordhoogte van €468.000. Dit maakt de woningmarkt steeds minder toegankelijk voor starters.

Impact op hypotheekaanvragen

Het gevolg van de hoge prijzen is dat starters geneigd zijn af te haken op de hypotheekmarkt. Het aantal hypotheekaanvragen onder starters met een laag of middeninkomen steeg slechts met zo’n 9% ten opzichte van vorig jaar, terwijl doorstromers fors hogere stijgingen noteerden. Dit verschil benadrukt de groeiende kloof tussen degenen die al een woning bezitten en degenen die nog op zoek zijn naar hun eerste huis.

Toenemende onzekerheid voor starters

Deze ontwikkelingen hebben niet alleen financiële implicaties, maar ook sociale gevolgen. Starters ervaren een toenemende onzekerheid en moeten steeds meer eigen middelen inleggen, terwijl doorstromers kunnen profiteren van de overwaarde op hun huidige woning. Dit creëert een structurele tweedeling die verdere actie vereist om de toegang tot betaalbare huisvesting voor alle groepen te waarborgen.

Voortdurende trend op de hypotheekmarkt

Met een totaal van ruim 75.000 hypotheekaanvragen in het tweede kwartaal van dit jaar, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar, blijft de hypotheekmarkt in beweging. Deze groeiende aanvragen reflecteren de aanhoudende vraag naar woningen, ondanks de stijgende huizenprijzen die eerder door het CBS en de NVM werden geregistreerd.

Bron: fd.nl