5 jaar een bouwput vanwege renovatie Binnenhof

26 mei 2021

Na jarenlange discussies gaat de renovatie van het Haagse Binnenhof gaat de renovatie na de zomer van 2021 beginnen. De Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken verhuizen tijdelijk naar andere locaties. Naast de renovatie van de gebouwen staat er nog meer op stapel. Het is de bedoeling dat de Hofgracht in al zijn glorie wordt hersteld. Deze gracht werd in de 19e eeuw gedempt. Het herstel zorgt ervoor dat het gebied rond het Binnenhof ruim 5 jaar een bouwput wordt. De renovatie is jarenlang onderwerp van gesprek geweest. Steeds weer waren er obstakels waardoor de start werd uitgesteld.

Het Binnenhof is niet meer brandveilig

Al in 2015 gaf de commandant van de Haagse brandweer aan dat renovatie dringend noodzakelijk was. Het pand voldeed niet meer aan de minimale eisen. Er werd zelfs gedreigd met sluiting als er niet op redelijke termijn iets zou worden gedaan. Er was sprake van lekkages, van gebreken aan elektrische leidingen en andere onveilige situaties. Als er brand zou uitbreken op het Binnenhof dan was volgens deskundigen het leed niet te overzien. In 2016 werd al besloten dat de renovatie van het Binnenhof er moest komen. De start zou echter nog 5 jaar op zich laten wachten.

In ruil voor ruim 5 jaar een bouwput krijgt Den Haag een heuse slotgracht

Rondleidingen en een uitkijktoren

Gedurende de jaren dat het Binnenhof in de steigers staat zullen ondernemers in de buurt wellicht inkomsten mislopen omdat toeristen wegblijven. Om dit zoveel mogelijk te compenseren komt er een loopbrug met uitkijktoren waar belangstellende de renovatie kunnen volgen. Ook is het de bedoeling om rondleidingen op de bouwplaats te organiseren. Ondernemers die aantoonbaar schade leiden kunnen een beroep doen op een compensatieregeling. Een eerder door een vorig college in Den Haag gevraagd compensatiebedrag van 208 miljoen euro komt er vooralsnog niet. Dit bedrag was gebaseerd op het meest ongunstige scenario. De Hofgracht die in ere wordt hersteld dient tevens als natuurlijke bescherming. Dat ziet er beter uit dan de blokken die nu bij de Stadhouderspoort zijn geplaatst, aldus verantwoordelijk wethouder Bruines van Den Haag. Het wordt een soort slotgracht die het Binnenhof met het Buitenhof verbindt.

Bron: NRC Next