Gaswet wordt eindelijk aangepast

30 januari 2018

De Tweede Kamer debatteert over het wijzigen van de gaswet.

CO2-neutrale huizen

Nederlandse huizen moeten gasvrij worden gemaakt. Er moet een begin worden gemaakt met het uitbannen van de fossiele energie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Nu bepaalt de gaswet nog altijd dat een eigenaar van een nieuwbouwhuis recht heeft op een gasaansluiting. Dit staat recht tegenover de wensen van Nederland om CO2-neutraal te worden. De Tweede Kamer is het eens: de aansluitplicht moet snel weg.
De wetswijziging die donderdag wordt behandeld gaat niet alleen in op de gasaansluitingen in woningen, maar ook over regels voor gas- en elektriciteitsnetten. De wereld van energievoorzieningen is veranderd, maar de regels bleven daarbij achter. Dit veroorzaakte conflicten met commerciële energiebedrijven en soms zelfs tot rechtzaken. In de nieuwe wet zijn de taken beter afgebakend.

Flexibiliteit nieuwe gaswet

De regels in de nieuwe wet zijn streng, maar ze bieden nog wel ruimte voor flexibiliteit. Dat is volgens de netwerkbedrijven ook nodig, aangezien niemand weet hoe de energietransitie gaat verlopen. Door de wetswijziging mag er ook meer geëxperimenteerd worden op het net. Bijvoorbeeld als wijkbewoners hun elektrische auto als stroomopslag willen gebruiken.

Voor sommige gaat de wijziging van de wet niet ver genoeg. De energietransitie in Nederland gaat langzaam, terwijl er technisch al heel veel kan. De vrije markt moet door experimenten van netbeheerders niet op achterstand raken. Daarnaast moeten de consumenten bij experimenten even goed beschermd worden als nu.

Bron: NRC