DNB onderschat onterecht het tekort aan woningen bij oordeel over huizenprijzen

1 november 2021

Als het aan De Nederlandsche Bank (DNB) ligt dan worden de stijgende huizenprijzen veroorzaakt door louter fiscale aspecten. De lage rente, de ‘jubelton’ voor starters, de te ruime leennormen en de hypotheekrenteaftrek zijn volgens de Bank de belangrijkste oorzaken voor het uit de bocht vliegen van de huizenprijzen. Het nijpende tekort aan woningen wordt niet genoemd. Maar dit is wel degelijk een factor volgens critici.

Fiscale aspecten waren altijd al van invloed op de huizenprijs

Feit is dat de huizenprijzen altijd al onder invloed stonden van fiscale aspecten en de hoogte van de rente. Maar ook in andere landen in Europa is er een tekort aan huizen, terwijl de prijzen daar minder hard stijgen dan in Nederland. Tijdens de kabinetten Rutte II en III werden de fiscale voordelen voor huizenbezitters al beperkt. Desondanks leidde dat niet tot een rem op de stijgende huizenprijzen. Daarmee wordt de stelling van DNB dus teniet gedaan. De hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd en de normen voor het krijgen van een hypotheek zijn aangescherpt. Er kan minder worden geleend en een deel moet verplicht worden afgelost.

DNB onderschat onterecht het tekort aan woningen bij oordeel over huizenprijzen

Procentueel hoog tekort aan woningen

In 2020 bedroeg het woningtekort 4,2%. Dat percentage ligt hoog, zowel historisch als in vergelijking met andere landen. Dat DNB beweert dat Nederland altijd een tekort aan huizen heeft gehad is juist, maar het tekort is anno nu wel degelijk flink hoger dan gemiddeld. Dit is dus zeker een factor die er sterk bijdraagt aan de stijgende huizenprijzen. Een vergelijking tussen het aantal huishoudens en het aantal beschikbare woningen is ook niet zuiver. Hierbij wordt voorbij gegaan aan jongeren die nog bij hun ouders wonen en dus tot 1 huishouden worden gerekend, terwijl ze eigenlijk heel graag zelfstandig willen wonen. Dit kan echter niet omdat er geen geschikte woningen zijn. Sinds 2014 wonen bijna 60.000 meer jongeren tussen 23 en 29 nog bij hun ouders. Het aantal 30-plussers dat nog thuis woont steeg met 20.000. En dan zijn er nog de arbeidsmigranten die vaak niet in het land waar ze werken staan ingeschreven, mensen die (noodgedwongen) een vakantiewoning huren en woningen die in gebruik zijn bij zorginstellingen en dus niet beschikbaar voor ‘gewone’ huurders of kopers.

Startende kopers komen nauwelijks aan bod

Door de huidige krapte op de woningmarkt komen starters er niet meer aan te pas. Iemand met een jaarinkomen van 40 mille kan nog geen 2 ton lenen voor een hypotheek. Maar zo iemand wordt wel verondersteld een huur van ruim boven de 1000 euro per maand te kunnen betalen. De rentelasten zouden fors minder bedragen. Beleggers hebben dus vrij spel op de Nederlandse woningmarkt. De rendementen zijn voor hun zeer lucratief. Dat de kabinetsformatie in Nederland eindelijk op stoom komt biedt wellicht hoop voor de woningmarkt. Het is aan de nieuwe regering om snel met maatregelen te komen om deze situatie te veranderen.

Bron: Het Financieele Dagblad