Meer aandacht nodig voor werken bij het inrichten van openbare ruimte

1 oktober 2020

Bij de inrichting van openbare ruimte krijgen vooral wonen en groen veel aandacht. Maar volgens deskundigen is het belangrijk om ook het aspect werken in de overwegingen mee te nemen. Als er geen ruimte is voor bedrijvigheid dan verliest de stad zijn aantrekkingskracht. Het is dus zaak om ook de factor ‘werk’ voldoende aandacht te geven. Dit was de rode draad bij het webinar De Bedrijvige Stad.

De stad is aantrekkelijk voor ondernemers

De stad is om meerdere redenen aantrekkelijk voor ondernemers. Er zijn relatief gemakkelijk werknemers te vinden, en er zijn andere bedrijven die als toeleverancier kunnen dienen of met wie innovaties kunnen worden gedeeld of op een andere manier kan worden samengewerkt. Daarom is het belangrijk om bij de inrichting van de openbare ruimte niet alleen te kijken naar woningbouw maar ook naar mogelijkheden voor de vestiging van bedrijven.

Meer aandacht nodig voor werken bij het inrichten van openbare ruimte

Kantoren zullen niet verdwijnen

De deskundigen die aan het webinar meededen verwachten niet dat de huidige coronacrisis ervoor zal zorgen dat er straks geen kantoren meer zijn. Hoewel de pandemie de visie op werk voorgoed heeft veranderd, zullen mensen altijd blijven samenkomen op kantoor. Voor overleg en sociale contacten met collega’s en om te sparren over nieuwe ideeën. De behoefte aan kantoorruimte zal misschien veranderen, maar niet significant afnemen, is de verwachting.

Steeds meer bedrijven vestigen zich graag in een woonwijk

Er is duidelijk een trend gaande. In Leiden is op dit moment zo’n 16% van de bedrijven niet gevestigd op een typisch bedrijventerrein. Het gaat dan niet om maatschappelijke functies en detailhandel. Een belangrijk argument is dat deze locaties gemakkelijk bereikbaar zijn, ook met het openbaar vervoer, dat doorgaans bedrijventerreinen niet aandoet. Er moet wel worden opgelet dat bedrijven en woningen goed samen kunnen gaan. Als er overwegende bezwaren zijn, bijvoorbeeld door ruimtegebrek of mogelijke overlast, dan moet er natuurlijk een andere keuze worden gemaakt. Wonen en werken integreren mag nooit een doel op zich worden, zo werd tijdens het webinar benadrukt.

Bron: Stadszaken.nl