Veel klachten bij de Huurcommissie over inkomensafhankelijke huurverhoging

17 mei 2021

Sinds enkele jaren hebben verhuurders de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Sinds die optie er is, is het aantal klachten over de verhoging van de huur flink toegenomen. De Huurcommissie behandelde aanzienlijk meer zaken. Vooral huurders met een middeninkomen krijgen vaak jaar in, jaar uit te maken met forse huurverhogingen, gebaseerd op het inkomen. Als een huurder het niet eens is met de verhoging van de huur, of sowieso vindt dat de huur te hoog is, dan kan om een oordeel van de Huurcommissie worden gevraagd.

Oplopende inflatie zorgt voor meer huurprijsconflicten

Sinds 2017 zijn de huren voor sommige groepen fors gestegen omdat er vanaf dat jaar op basis van het inkomen een sterkere verhoging mogelijk was dan de huurders tot dan gewend waren. De oplopende inflatie heeft ervoor gezorgd dat meer mensen zich bij de Huurcommissie meldden omdat ze de inkomensafhankelijke huurverhoging onrechtvaardig vonden.

Veel klachten bij de Huurcommissie over inkomensafhankelijke huurverhoging

Minder klachten over achterstallig onderhoud

De Huurcommissie is er ook voor huurders die vinden dat hun woning niet goed onderhouden wordt door de eigenaar. Ongeveer een vijfde deel van de huurders die eigenlijk zou willen klagen over achterstallig onderhoud deed dit niet. Uit onderzoek komt naar voren dat er een verband is tussen dit relatief hoge percentage en de mogelijkheid voor het aanbieden van een tijdelijk huurcontract. Huurders stapten niet naar de commissie uit angst dat hun huurovereenkomst niet zou worden verlengd. Het ging hier uiteraard om particuliere verhuur. Corporaties werken vrijwel nooit met een tijdelijk huurcontract.

Bron: Stadszaken