Meer leegstand van kantoren voorspeld als gevolg van de coronacrisis

16 december 2020

Deskundigen verwachten dat de leegstand van kantoren de komende jaren zal toenemen. Als gevolg van de coronacrisis wordt rekening gehouden met een stijgend aantal faillissementen. Zeker als de overheid de steunmaatregelen uiteindelijk gaat afbouwen. Daarnaast lijkt de trend van thuiswerken ook na corona in stand te blijven. Bedrijven hebben hierdoor minder vierkante meters kantoorruimte nodig. Vastgoedadviseur Colliers komt na onderzoek tot de conclusie dat de leegstand zelfs kan verdubbelen ten opzichte van de situatie van eind 2020. Deze voorspelling is wel sterk afhankelijk van de mate waarin werknemers ook na de coronacrisis thuis blijven werken.

Bedrijven geconfronteerd met ‘verborgen leegstand’

Omdat bedrijven vaak vastzitten aan een langlopend huurcontract ontstaat verborgen leegtand van kantoren. Soms moeten er medewerkers worden ontslagen omdat er minder werk is. Maar ook als het personeel meer thuis gaat werken is er minder kantooroppervlak nodig. Zodra het contract afloopt zal een ondernemer dan ook zeker overwegen om minder vierkante meters te gaan huren dan voorheen. Colliers ondervroeg ruim 500 bedrijven, waarvan sommigen voorspelden dat het thuiswerken met wel 25% zal toenemen ten opzichte van de situatie vóór corona.

Meer leegstand van kantoren voorspeld als gevolg van de coronacrisis

Benodigde kantoorruimte hangt af van keuzevrijheid voor thuiswerken

Hoeveel minder kantoorruimte een bedrijf nodig heeft hangt af van het thuiswerkbeleid. Als medewerkers zelf mogen kiezen wanneer ze thuiswerken dan zijn vooral de woensdag en vrijdag populair. In dat geval kan een bedrijf gemiddeld met 8 tot 11% minder kantoorruimte toe. Als de werkgever regels stelt en het aantal werkplekken de hele week minder wordt vanwege thuiswerken dan kan die verminderde behoefte oplopen tot boven de 16% in 2025. De ‘leegstandspiek’ komt dan dicht in de buurt van die van de top van de economische crisis in 2013. Vooral grotere bedrijven stellen regels voor het thuiswerken om op die manier de aanwezigheid van medewerkers op kantoor meer te spreiden.

Afname leegstand kantoren na 2025

De verwachting is dat de leegstand van kantoren vanaf 2025 weer zal afnemen. Dit komt vooral omdat panden worden getransformeerd tot woningen. Op bedrijventerreinen waar nu al harde klappen vallen, zoals de Goudse Poort bij Gouda en Plaspoelpolder bij Rijswijk, liggen deze plannen er al. Ook voor andere bedrijventerreinen worden plannen ontwikkeld om er naast kantoorpanden ook woningen te bouwen om het groeiend tekort aan huizen op te lossen.

Bron: Het Financieele Dagblad