Gemeente Rotterdam pakt onbetrouwbare huisjesmelkers aan

1 november 2020

De gemeente Rotterdam wil iets doen aan de praktijken van oneerlijke huisjesmelkers binnen de gemeente. Veel goedkope woningen komen in handen van vaak particuliere eigenaren die het niet zo nauw nemen met het vaststellen van de huurprijs en het plegen van onderhoud aan hun vastgoed. De gemeente heeft eind 2020 plannen gepresenteerd om hier iets aan te doen. De gemeente wil proberen ongewenste praktijken van particuliere huisjesmelkers aan te pakken. Hiervoor is een stappenplan met 25 punten gepresenteerd in de hoop de vaak sociaal zwakkere huurders van deze woningen te ondersteunen.

64% van de woningen in Carnisse heeft een te hoge huurprijs

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 64% van de sociale huurwoningen in de Rotterdamse wijk Carnisse een te hoge huur heeft afgaand op het puntensysteem voor het bepalen van de huurprijs voor dit soort huizen. De bewoners zijn vaak niet in staat om voor hun rechten op te komen en accepteren de huur, tot het moment dat zij die niet meer kunnen opbrengen. Het gevolg is een hoog percentage verhuizingen, wat de wijk niet ten goede komt. De oneerlijke huisjesmelkers komen vaak af op de aantrekkelijke rendementen. De woningen worden een paar jaar verhuurd tegen te hoge prijzen, zonder dat er al te veel aan onderhoud wordt uitgegeven. Vervolgens gaan de huizen in de verkoop waarna de huiseigenaar zich op een volgend project stort.

Gemeente Rotterdam pakt onbetrouwbare huisjesmelkers aan

Ondersteuning voor Rotterdamse huurders

De gemeente Rotterdam wil huurders ondersteunen door ze te adviseren. Zo kunnen ze laten uitrekenen wat en redelijke huurprijs is. Veel huurders durven niet naar de Huurcommissie te stappen, uit angst voor een conflict met de huiseigenaar en het risico om uit hun woning te worden gezet. In Rotterdam wordt ook gewerkt aan de invoering van een verhuurdersvergunning, naar voorbeelden in onder andere Groningen en Schiedam. Er komt een ‘witte lijst’ van verhuurders die het wel goed doen. Oneerlijke huisjesmelkers krijgen de kans om hun huren te verlagen en achterstallig onderhoud te plegen. Doen ze dat niet dan kan er een dwangsom worden opgelegd.

Huurrechtadvocaten pleiten voor handhaving

Huurrechtadvocaten in Rotterdam juichen de plannen van de gemeente toe. Wel is het belangrijk dat ze goed uitgevoerd en gehandhaafd worden. Het op papier aanpakken van oneerlijke huisjesmelkers is een nobel streven, maar het moet wel resultaat hebben, ook op de langere termijn. Zeker omdat e Huurcommissie overbelast is en uitspraken in huurconflicten soms wel een jaar op zich laten wachten. De huurrechtadvocaten zijn daarom een landelijke campagne gestart voor beter beleid voor huurders. Zij die dit ook willen kunnen een petitie ondertekenen om hun steun aan deze wens te laten blijken.

Bron: NRC Next