Veiligheidscontrole van stadions kan vaak beter

23 augustus 2019

Na het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion, dat gelukkig leeg was, rijst opnieuw de vraag hoe adequaat de veiligheidscontroles van Nederlandse voetbalstadions worden uitgevoerd. Het Auditteam Voetbal en Veiligheid, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, doet al enkele jaren onderzoek om profclubs, politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie gericht advies te kunnen geven wat betreft veiligheid in de voetbalwereld. Hieruit blijkt dat er grote verschillen zijn in de manier waarop stadions worden gecontroleerd.

Stadion is geen gewoon gebouw

Sommige veiligheidscontroles worden uitgevoerd door mensen die te weinig kennis hebben van de constructie van voetbalstadions. Daarnaast zijn er profclubs die instortingsgevaar niet hebben opgenomen in hun calamiteitenplannen. Bij een veiligheidscontrole wordt gekeken naar de vereisten van het Bouwbesluit, zoals dat in 2012 werd vastgesteld. Hierin staan alle wetten en regels omtrent de veiligheid van bouwconstructies. Volgens het auditteam is het Bouwbesluit niet specifiek genoeg voor een stadion, waarin soms duizenden mensen staan te juichen en springen. Een controleur van bouw- en woningtoezicht of van de brandweer beschikt over onvoldoende kennis en ervaring om een voetbalstadion goed te controleren.

Veiligheidscontrole van stadions kan vaak beter

Behoefte aan eenduidigheid

Omdat clubs kiezen voor verschillende controlerende instanties, lopen de controles nogal uiteen. Zo wordt er onder meer gebruik gemaakt van bouwkundige aannemers, ingenieursbureaus, bouw- en staalbedrijven of de veiligheidsregio. De bevindingen van controles worden in veel gevallen samengevat in een meerjarig onderhoudsplan. Extra controles vinden vooral plaats als er plannen voor speciale verbouwingen zijn, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Om een eenduidige controle mogelijk te maken, is er behoefte aan een specifieke handleiding, zoals bijvoorbeeld de Green Guide in het Verenigd Koninkrijk. Deze geeft gerichte regels voor sportstadions, waarin onder andere de vluchtroutes en dakconstructie zijn meegenomen.

Advies

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid heeft de bevindingen gedeeld met het OM, politie, gemeenten, voetbalbond KNVB en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2016 kregen zij al het advies een specialistisch team op te zetten dat de veiligheid van voetbalstadions kan controleren. Het is nog maar de vraag of dit team er ook werkelijk gaat komen. In elk geval ziet het auditteam nog geen verbeteringen op korte termijn. Zelfs na het gebleken instortingsgevaar bij AZ, vinden profclubs extra veiligheidscontrole van hun stadion overbodig. Alleen de gemeente Utrecht neemt het zekere voor het onzekere en plant een extra controle in.

Bron: NRC.next