De Rotterdamse huizenmarkt is nog lang niet afgekoeld

5 augustus 2019

De Rotterdamse huizenmarkt lijkt nog lang niet aan afkoeling toe. Komen er uit andere delen van het land signalen dat de prijzen van woningen minder hard stijgen, de Rotterdamse huizenmarkt doet daar vooralsnog niet aan mee. De prijzen van bestaande woningen in Rotterdam stegen fors, zeker ten opzichte van andere grote steden. Daardoor nam de verkoop van woningen af. In 2018 steeg de huizenprijs in de havenstad met gemiddeld 14,5%. Wie in Rotterdam een huis wil kopen betaalt gemiddeld 313.000 euro. In 2013 was dat nog € 193.000. Hierdoor nam het aantal verkochte woningen in 2018 met zo’n 16% af ten opzichte van het jaar ervoor.

Amsterdam en Utrecht vertonen een ander beeld

In Amsterdam en Utrecht is een ander beeld te zien. Hier daalde het aantal verkochte woningen aanvankelijk ook als gevolg van de fors gestegen prijzen. Maar in tegenstelling tot de Rotterdamse huizenmarkt lieten deze gemeenten uiteindelijk weer een lichte stijging in de verkoopcijfers van woningen zien. Economen hebben wel een verklaring voor de situatie op de Rotterdamse woningmarkt. De prijzen in vooral Amsterdam en Utrecht lagen al flink hoger dan die in Rotterdam. Je kunt dus spreken van een ‘inhaalslag’.

De Rotterdamse huizenmarkt is nog lang niet afgekoeld

Nog steeds een landelijke stijging van huizenprijzen

De prijzen van woningen stijgen nog steeds in Nederland. In het eerste kwartaal van 2019 was de stijging iets meer dan 7%. De stijging van de huizenprijzen in Amsterdam bleef voor het eerst onder het gemiddelde, zij het met slechts 0,3%. Volgens deskundige is dit te verklaren door het feit dat vooral particuliere verhuurders besloten om hun woningen te verkopen, waardoor er iets meer aanbod op de markt kwam. Desondanks blijven de prijzen in de grote steden fors hoger dan in andere delen van het land.

Bron: Financieele Dagblad