Rechtbank: Bever Holding hoeft geen miljoenen schadevergoeding te betalen aan Staalbankiers

10 augustus 2022

Bever Holding, het bedrijf van ‘krottenkoning’ Ronnie van de Putte kreeg gelijk van de rechtbank. De claim van Staalbankiers over een vastgoeddeal van ruim 30 jaar geleden werd afgewezen. Staalbankies was de huisbank van Bever Holding en claimde een bedrag van 5,9 miljoen euro aan bankgaranties. Maar het gerechtshof in Den Haag oordeelde dat het besluit van een lagere rechter juist was en wees de vordering af.

Kantoor van Nationale Nederlanden in Rotterdam

De zaak handelt over het voormalige kantoor van verzekeraar Nationale Nederlanden in Rotterdam. Er was een langlopend huurcontract maar NN vertrok vroegtijdig. Dat zorgde voor een jarenlang juridisch gevecht over het wel of niet betalen van huur over de resterende periode. Hierbij waren door overnames en fusies verschillende partijen betrokken. Staalbankiers betaalde de verzekerde huurgarantie, maar probeert die nu dus op Bever Holding te verhalen, omdat er volgens de bank, die tegenwoordig onder Achmea valt, ‘contra garanties’ zijn afgegeven. De bank stelde Van de Putte, grootaandeelhouder van Bever Holding, persoonlijk aansprakelijk voor 5,9 miljoen euro.

Rechtbank Bever Holding hoeft geen miljoenen schadevergoeding te betalen aan Staalbankiers

Beëindigde relatie

Staalbankiers besloot destijds de relatie met Bever Holding te beëindigen. Daarmee deed de bank volgens de rechter afstand van alle mogelijk nog openstaande vorderingen. In 2015 werd tussen beide partijen een herfinancieringsovereenkomst gesloten. Daarin werd opgenomen dat Staalbankiers zou afzien van alle vorderingen op Bever Holding, ‘ongeacht aard, omvang en grondslag’. De bank claimt nu dat er toen nog geen duidelijkheid was over de vordering rond het pand in Rotterdam en dat Van de Putte bewust informatie daarover achter heeft gehouden. De advocaat van de bank meldt aan Het Financieele Dagblad dat cassatie wordt overwogen.

Krottenkoning

Ronnie van de Putte heeft geen beste reputatie als vastgoedeigenaar. Hij is berucht om het bewust laten verkrotten van door hem gekochte panden. Onder andere de monumentale villa Huize Ivicke in Wassenaar is al jaren onderwerp van een hoog oplopend conflict tussen de gemeente en Bever Holding. Gemeenten kopen panden van Van de Putte tegen torenhoge prijzen om ze te ‘redden’ van de sloop. Ook bij deze zaken wast de vastgoedhandelaar zijn handen in onschuld en komt met tal van redenen waarom de renovatie zo lang op zich laat wachten. Zo wonen er in Huize Ivicke al jarenlang krakers die weigeren te vertrekken.

Bron: Het Financieele Dagblad