De oplossing voor de woningkrapte? Wonen op een bedrijventerrein

25 februari 2019

Het is algemeen bekend dat er krapte op de woningmarkt is. Steeds meer mensen zijn wanhopig op zoek naar woonruimte en staan soms jaren op een wachtlijst. Gemeenten bedenken creatieve oplossingen om meer woningen beschikbaar te kunnen stellen. Eén daarvan is woningbouw op bedrijventerreinen. Wonen tussen de industrie vinden sommige mensen best hip. Maar veel bedrijven zijn er niet blij mee. Het beperkt ze in hun mogelijkheden om uit te breiden.

Overlast van zware industrie

De woontorens verrijzen niet alleen in de nabijheid van bedrijven waar niemand last van heeft maar ook binnen enkele tientallen meters van de zwaardere industrie. Zo constateert een bakkerij die producten voor de groothandel aflevert dat in een straal van maar 30 meter woningen worden gerealiseerd. Dit kan tot flinke problemen leiden vanwege geuroverlast. “Als iemand de was buiten heeft hangen of met open raam wil slapen terwijl wij ’s nachts koekjes afbakken dan kan dat heel vervelend zijn”, constateert de directeur van de bakkerij.

De oplossing voor de woningkrapte wonen op een bedrijventerrein Of toch niet

Gemeenten zoeken creatieve oplossingen

Gemeenten staan vaak met hun rug tegen de muur. Ruimte om huizen te bouwen is beperkt en dus zoeken ze naar creatieve oplossingen om toch aan de groeiende vraag naar huizen te kunnen voldoen. Bedrijven uitkopen is vaak financieel gezien geen optie. Bovendien verliest de gemeente daarmee werkgelegenheid binnen haar grenzen. Daarom wordt er in steeds meer steden gekozen voor woningbouw op industrieterreinen. In 2012 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze wet biedt meer mogelijkheden voor gemeenten om huizen te bouwen waar dit voorheen niet was toegestaan. Gemeenten nemen daarom de vrijheid om nu alvast plannen hiervoor uit te werken. Bedrijfsleiders voorzien grote problemen voor overlast van omwonenden. Maar ook belemmert het bedrijven om in de toekomst uit te breiden. Daar is immers geen ruimte meer voor als er in de directe omgeving woningen worden gebouwd.

Nieuwe locatie voor bedrijven

Gemeenten sluiten niet uit dat bedrijven in de toekomst wellicht moeten verhuizen omdat de combinatie met woningen niet langer wenselijk is. Bedrijven als een betoncentrale, asfaltbedrijf of afvalverwerking geven niet alleen stankoverlast maar ook kan er te veel fijnstof in de lucht komen wat een bedreiging is voor de volksgezondheid. Gemeenten gaan dan ook nu al in gesprek met bedrijven over de mogelijkheden om hun onderneming in de toekomst wellicht op een andere plaats in de stad te vestigen. Maar of daar dan nog ruimte voor beschikbaar is, daarover twijfelen sommige ondernemers nu al. Veel zal afhangen van goed overleg en goede samenwerking tussen bedrijven en projectontwikkelaars. Of de samenvoeging van bedrijven en woningen een goed plan is, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Bron: Financieele Dagblad