Minister De Jonge belooft dat de Omgevingswet echt vanaf 1 januari 2023 ingaat

20 maart 2022

De Omgevingswet, de wet die verschillende wetten en regels op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening moet gaan bundelen, werd al 4 keer uitgesteld. Begin 2022 kondigde minister Hugo de Jonge (VRO) aan dat de invoering ook komende zomer niet gaat lukken. Eerst was er uitstel tot 1 oktober, later werd dit 1 januari 2023. Maar die datum is hard, zo beloofde De Jonge aan de Tweede Kamer.

ICT problemen

De Omgevingswet is een zeer groot project voor de Rijksoverheid. Al jaren wordt er aan de wet gesleuteld en steeds doemden er nieuwe problemen op. Vooral de software was spelbreker. Gemeenten gaven keer op keer aan niet klaar te zijn om de wet in te voeren waarna de invoeringsdatum werd verschoven. Nu is minister De Jonge zeer stellig: 1 januari 2023 moet de wet van kracht worden. De Omgevingswet vervangt alle wetten die te maken hebben met ruimtelijke ordening. Ook wordt de regelgeving eenvoudiger, vooral voor de lagere overheden zoals gemeenten.

Minister De Jonge belooft dat de Omgevingswet echt vanaf 1 januari 2023 ingaat

Bezwaren tegen de wet

De linkse partijen in de Tweede Kamer hebben nog altijd grote bezwaren tegen de invoering van de Omgevingswet. Zij zijn van mening dat er helemaal geen sprake is van vereenvoudiging voor lagere overheden en burgers. De oppositie wijst juist op het risico van rechtsondermijning. Zij willen eigenlijk dat de wet er helemaal niet komt, maar dat is een gepasseerd station volgens de minister, want inhoudelijk is de wet al behandeld in de Tweede Kamer.

Testen door gemeenten

Minister De Jonge gaat er nu van uit dat de ICT systemen vanaf 1 april goed werken. De maanden tot 1 juli worden gebruikt om de systemen verder te testen. Vanaf 1 juli kunnen de organisaties die de Omgevingswet gaan uitvoeren, provincies, gemeenten en waterschappen, beginnen met de inrichting zodat de wet vanaf 1 januari 2023 kan ingaan. Mochten er gemeenten zijn die dit niet redden dan wordt hiervoor een noodvoorziening getroffen. Een probleem voor veel gemeenten is dat zij dringend op zoek zijn naar gekwalificeerd personeel. Veel gemeentelijke organisaties hebben geen afdeling bouw- en woningtoezicht meer, zoals die er vroeger wel was.

Bron: Het Financieele Dagblad