Het luxe Hotel W in Amsterdam krijgt flinke huurkorting na rechtszaak

8 september 2020

Het luxe Hotel W heeft een huurkorting weten af te dwingen bij de rechtbank in Amsterdam. Het hotel, gevestigd aan de Spuistraat in Amsterdam, liep tonnen aan inkomsten mis. Er kwamen nauwelijks gasten naar de restaurants. Onder deze restaurants het sterrenrestaurant Duchess, dat van half maart tot 1 juni verplicht moesten sluiten. De nachtclub die eveneens deel uitmaakt van het complex, mag zijn deuren nog steeds niet openen. Omdat de eigenaar van het pand niet bereid was om Hotel W tegemoet te komen, stapte het bedrijf naar de rechter. Die gaf de eisende partij gelijk.

Omzetverlies van 9,4 mln over 2020

Palace Hotels, de uitbater van Hotel W, verwacht over 2020 een totaal omzetverlies van zo’n 9,4 mln euro. Hoewel het hotel niet verplicht werd om te sluiten, deed het dit toch omdat er geen gasten meer kwamen. Hoewel in het huurcontract expliciet wordt vermeld dat de huurder onder geen enkele voorwaarde recht heeft op huurkorting, oordeelde de rechter anders in het kort geding dat Hotel W aanspande om huurkorting af te dwingen.

De rechter was van oordeel dat een korting op de huurprijs redelijk en billijk was, gezien de zeer bijzondere omstandigheden die niemand had kunnen voorzien. Omdat zowel de belegger, die miljarden aan vastgoedbezit wereldwijd, als de keten Palace Hotels ‘grote spelers’ zijn op de markt, achtte de rechtbank het redelijk dat de financiële schade wordt verdeeld tussen huurder en verhuurder. Daarom hoeft het hotel over de maanden april, mei en juni slechts 50% van de huurprijs te voldoen.

Het luxe Hotel W in Amsterdam krijgt flinke huurkorting na rechtszaak

Omzetverlies moet onderbouwd worden

Inmiddels zijn er meer rechtszaken geweest waarin huurders eisten dat de huur werd verlaagd of opgeschort. De zaken die door huurders werden gewonnen kenmerken zich door een goede onderbouwing. Alleen als de huurder met duidelijke prognosecijfers kan aantonen dat er sprake is van significant omzetverlies is de rechter geneigd in het voordeel van de eiser te beslissen. Overigens wordt de huur meestal niet kwijtgescholden maar opgeschort. De huurder wordt verondersteld de achterstallige huur alsnog te voldoen als de zaken in de nabije toekomst weer beter gaan. Hotel W is dus zeker niet de enige die een huurkorting heeft weten af te dwingen, maar zal de achterstallige huurpenningen in de toekomst alsnog moeten voldoen als de zaken weer beter gaan. In veel gevallen is echter een afspraak gemaakt tussen huurder en verhuurder zonder dat de rechter er aan te pas hoefde te komen.

Bron: Het Financieele Dagblad