Met goede ventilatie en luchtverversing kan verspreiding van corona worden verminderd

14 september 2020

Al langer wordt aandacht gevraagd voor goede ventilatie met verversing van de lucht om aerosolen minder kans te geven. Dit zijn minuscuul kleine druppeltjes waarvan deskundigen aannemen dat ze het coronavirus kunnen verspreiden. Daarom is er nu een Landelijk Coördinatieteam dat de ventilatie op scholen moet gaan begeleiden. Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden als het gaat om goede ventilatie. Of een gebouw goed wordt geventileerd is vaak onduidelijk omdat de systemen zijn weggewerkt in muren en systeemplafonds.

Onderscheid tussen koele lucht en verse lucht

Recirculatiesystemen zijn een risico als het gaat om het verspreiden van aerosolen. Daarom adviseert de GGD om dit soort systemen uit te schakelen. Vooral in winkels en sportscholen worden ze gebruikt. De lucht wordt gekoeld en voelt dus aangenaam, maar koele lucht is geen verse lucht, waarschuwen deskundigen. Het is dus belangrijk om de lucht niet alleen te koelen maar ook voldoende te verversen met voldoende zuurstof en weinig CO2. Een goede indicatie is een CO2 meter die de hoeveelheid CO2 in de lucht meet. Concentraties tot 1800 zijn geoorloofd in gebouwen, maar beter is om de hoeveelheid CO2 onder de 800 eenheden te houden.

Met goede ventilatie en luchtverversing kan verspreiding van corona worden verminderd

Zorgen over scholen en verpleeghuizen

Aan goede ventilatie hangt een prijskaartje. Daarom zijn er terechte zorgen over de ventilatie en de afvoer van aerosolen in dit soort gebouwen. Omdat scholen en zorginstellingen vaak met beperkte budgetten te maken hebben wordt er al snel bezuinigd op bijvoorbeeld het ventilatiesysteem. Als voor een goedkopere optie wordt gekozen dan gaat het in veel gevallen om een systeem waarbij minder of helemaal geen verse lucht wordt aangevoerd en deze lucht bovendien niet wordt gefilterd. Daarmee is het risico op een besmetting dus hoger.

Het aanpassen van systemen is niet eenvoudig

Het is vaak niet eenvoudig om een bestaand ventilatiesysteem aan te passen. Soms, als er een modern systeem is geïnstalleerd, kunnen wat aanpassingen in de instellingen al wonderen doen. Maar als het systeem beperkt is of verouderd dan betekent het vaak een forse investering. Vooral instellingen die niet over veel kapitaal beschikken, deinzen daarvoor terug.

Bron: NRC Next