De bouw van nieuwe huizen blijft nog steeds achter bij de vraag

15 augustus 2019

De vraag naar nieuwe woningen is nog steeds groter dan de hoeveelheid huizen die wordt opgeleverd. Als er een project voor nieuwbouw wordt gepland zijn er nogal wat partijen die daarna hun zegje over willen doen. De gemeente, de provincie, de bouwer en de investeerder. En dan zijn we er nog niet. De grond moet bouwrijp worden gemaakt, wat vaak wel wat voeten in de aarde heeft. En dan moet de bouw starten en komen de bouwers tot de conclusie dat ze niet genoeg vakbekwaam personeel kunnen vinden. Dan ben je zo een paar jaar verder voordat de sleutels van de nieuwe woningen aan de bewoners kunnen worden uitgereikt.

Voorlopig geen nieuwe huizen in Bussum

Zo zouden er in het voormalige pand van KPN in Bussum een kleine honderd huizen worden gerealiseerd. De plannen liggen klaar, de projectontwikkelaar en de gemeente waren er bijna uit. Maar toen kwam ineens het voormalige kazerneterrein Crailo beschikbaar om te worden herontwikkeld. De gemeente besloot, zonder de initiatiefnemers voor het KPN gebouw hierover in te lichten, dat dit project eerst maar moest worden uitgewerkt. Dit omdat de locaties van Crailo en het KPN gebouw vlak naast elkaar liggen. Zodoende zullen de nieuwe woningen er voorlopig nog niet komen, terwijl de bouwers bij wijze van spreken klaar stonden om te beginnen.

De bouw van nieuwe huizen blijft nog steeds achter bij de vraag

Vertragende factoren voor nieuwbouwprojecten

Nieuwbouwprojecten moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Gemeenten willen bijvoorbeeld dat er duurzaam gebouwd wordt. Dat vraagt extra investeringen van de projectontwikkelaars. En dan is het natuurlijk nog steeds het fenomeen dat ambtelijke molens traag draaien en dat beslissingen vaak niet op stel en sprong genomen kunnen worden. Wat ook mee speelt is dat er simpelweg te weinig plannen zijn. Gemeenten en provincies plannen alleen wat ze zeker weten. En als er dan een plan vervalt omdat de haalbaarheid ervan in twijfel wordt getrokken dan is er geen plan B achter de hand. Zo komt het bouwen van woningen maar moeilijk van de grond.

Meer bouwplannen in de buitengebieden

Deskundigen pleiten ervoor om meer bouwplannen in de buitengebieden van steden en dorpen te realiseren. Dit vergt minder aanpassingen dan wanneer er in het centrum moet worden gebrouwd, waar rekening moet worden gehouden met bestaande bouw en infrastructuur. En het is van belang om meer bouwplannen te maken zodat er sneller kan worden geschakeld als een plan om wat voor reden dan ook komt te vervallen. Desondanks zal het tekort aan woningen er altijd wel blijven, is het oordeel van de deskundigen.

Bron: Het Financieele Dagblad