Woningbouw in diepe polder onder vuur: Hoogheemraadschap naar Raad van State

10 juli 2024

Bezwaren tegen het bestemmingsplan

Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard gaat in beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan van de gemeente Zuidplas voor grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder, een van de laagst gelegen gebieden van Nederland. Het hoogheemraadschap, verantwoordelijk voor waterkwaliteit en -beheer in dit deel van Zuid-Holland, vindt dat het plan onvoldoende maatregelen bevat om toekomstige waterproblemen te voorkomen. Dit zou de veiligheid en waterkwaliteit in gevaar brengen.

Vertraging van bouwplannenPBL Verander de bestemming van landbouwgrond in die voor woningen en natuur

Bestuurslid Jaap Rozema van het hoogheemraadschap verwacht dat de bouw van de eerste woningen, die volgens de huidige planning in 2026 moet beginnen, aanzienlijke vertraging zal oplopen. Hij noemt de zaak complex en stelt dat het wel een paar jaar kan duren voordat er een oplossing is. Aan de andere kant noemt Martin Damen, raadslid voor de PvdA/GroenLinks in Zuidplas, de stap van het hoogheemraadschap naar de Raad van State “onbegrijpelijk” en betreurt hij de situatie. Hij denkt dat de bouw van de duizenden woningen niet in gevaar komt, maar dat de financiële onzekerheid voor de gemeente toeneemt.

Het ‘Vijfde Dorp’

De gemeenteraad van Zuidplas, gelegen tussen Gouda en Rotterdam, stemde vorige maand in met de bouw van 8000 woningen in de Zuidplaspolder. Dit gebied, waarvan het diepste punt 6,76 meter onder NAP ligt, is bedoeld om het zogenaamde ‘Vijfde Dorp’ te huisvesten, een project dat qua omvang wordt vergeleken met Almere. De gemeente Zuidplas omvat de dorpen Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle.

Waterpeil en bergingscapaciteit

Volgens Jaap Rozema ligt het probleem bij het waterpeil in de te bebouwen polder. Om water te kunnen opvangen en bergen, vooral tijdens piekbuien, is er voldoende bergingscapaciteit nodig. Het hoogheemraadschap wil een waterpeilbandbreedte van minstens een halve meter om flexibel te kunnen inspelen op overvloedig water, wat dieper gelegen sloten zou vereisen. De gemeente gaat echter niet verder dan 30 centimeter flexibiliteit, wat volgens hen aan de normen voldoet. Het hoogheemraadschap stelt dat voor een grotere flexibiliteit het gemaal in de polder verplaatst moet worden en dat de gemeente hiervoor financiële reserves moet aanleggen. De gemeente reageert dat 30 centimeter fluctuatie al meer water vasthoudt dan de huidige situatie.

Gevolgen voor woningbouw

Een hoger waterpeil heeft ook consequenties voor het niveau van de woningvloeren. Het hoogheemraadschap vindt dat de vloerpeilen hoger moeten zijn dan de 4,45 meter beneden NAP die de gemeente in het bestemmingsplan hanteert. Zij stellen een vloerpeil van 4,20 meter beneden NAP als voorwaarde. Dit zou aanzienlijke hoeveelheden grond vereisen om de bouwlocaties op te hogen, wat de gemeente Zuidplas voor aanzienlijke kosten zou stellen. Rozema benadrukt dat dit een miljoenenpost kan worden die de gemeente niet graag wil dragen.

Financiële impact en toekomstverwachtingen

Raadslid Martin Damen schat dat de hogere normen van het hoogheemraadschap de gemeente Zuidplas €10 miljoen tot €20 miljoen extra zullen kosten. Hij vindt het opmerkelijk dat de voorwaarden van het hoogheemraadschap tot hogere lasten leiden en volledig worden afgewenteld op de gemeente. Ondanks deze uitdagingen denkt Damen dat de bouw van het Vijfde Dorp in 2026 kan beginnen, hoewel de financiële onzekerheden groot blijven.

De situatie rondom de woningbouw in de Zuidplaspolder illustreert de complexe balans tussen woningbouw en waterbeheer in Nederland. De uitkomst van het beroep bij de Raad van State zal bepalend zijn voor de voortgang van het project en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Bron: fd.nl