Verhuur van woningen aan toeristen wordt in delen van Amsterdam verboden

7 juli 2020

De vakantieverhuur van woningen in Amsterdam wordt door het gemeentebestuur aan banden gelegd. Drie wijken, te weten twee op de Wallen en 1 rond de grachtengordel, zijn aangewezen voor een verbod op het verhuren aan toeristen. Belangrijkste beweegreden is dat de toeristen overlast veroorzaken voor de vaste bewoners. Vanaf 1 juli 2020 mogen de eigenaren van woningen in deze wijken alleen nog verhuren als ze hiervoor een speciale vergunning hebben.

Grote meerderheid van bewoners is voorstander

De gemeente Amsterdam vroeg de bewoners van deze wijken naar hun mening over het instellen van een vergunningsplicht voor vakantieverhuur. Van de bijna 800 respondenten stemde 75% voor. Veel Amsterdammers zouden het liefst zien dat de vakantieverhuur van woningen in Amsterdam helemaal verboden zou worden. Dit is echter niet te realiseren omdat Europese wetgeving het onmogelijk maakt om toeristische verhuur helemaal te verbieden. Een beperking, zoals u doorgevoerd in een deel van de stad, is wel toegestaan.

Verhuur van woningen aan toeristen wordt in delen van Amsterdam verboden

Wellicht wordt verhuur in meer wijken verboden

Afhankelijk van de ervaringen die de komende twee jaar worden opgedaan met het verbod in de nu aangewezen wijken, zal de gemeente Amsterdam wellicht meer wijken gaan aanwijzen waar de verhuur aan toeristen sterk wordt beperkt. De overlast die toeristen veroorzaken voor de eigen bewoners is daarbij het belangrijkste argument. Toeristen veroorzaken vooral geluidsoverlast door luidruchtige feesten. Daarnaast is er overlast vanwege openbare dronkenschap en drugsgebruik.

Bron: Het Financieele Dagblad