Senaat stemt in met opkoopbescherming voor woningen

5 augustus 2021

De regering wil het voor investeerders lastiger maken om in bepaalde wijken woningen op te kopen. Deze opkoopbescherming voor woningen kunnen gemeentes toepassen in aangewezen wijken, maar het kan ook voor een hele stad of dorp gaan gelden. Doordat investeerders woningen opkopen voor de verhuur, buy-to-let genaamd, vissen vooral starters en mensen met een middeninkomen geregeld achter het net. Ze kunnen niet op tegen de hoge biedingen van investeerders. Deze groep is daardoor steeds vaker aangewezen op een huurwoning in de vrije sector of een sociale huurwoning. Voor sociale huurwoningen geldt een lange wachtlijst. De huren in de vrije sector zijn vaak enorm hoog.

Bescherming van de leefbaarheid

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om de opkoopbescherming van woningen in te zetten voor wijken en buurten waar de leefbaarheid in het geding komt vanwege het grote aantal door investeerders verhuurde woningen. Het verloop is vaak groot en de kans op overlast is hoger. Daarnaast komen particuliere woningzoekenden nauwelijks aan bod om een huis te kopen. Gemeenten moeten vóór 1 januari 2022 aangeven welke woningen in aanmerking komen als goedkope of middeldure koopwoning. Per deze datum is deze wet van kracht.

Senaat stemt in met opkoopbescherming voor woningen

Woonbond pleit voor regulering huurprijs

De Woonbond, die opkomt voor de rechten van met name huurders, is enthousiast over de opkoopregeling. Woningen moeten volgens de Bond voor een acceptabele prijs worden aangeboden. Als een koopwoning wordt verhuurd dan zou de gevraagde huur in lijn moeten liggen met de huurprijzen van vergelijkbare woningen in de straat of buurt. Ook de kwaliteit van de woning moet acceptabel zijn. Veel huurders die een woning van een investeerder of particulier huren klagen over achterstallig onderhoud. Een landelijke, structurele aanpak is dan ook dringend noodzakelijk, aldus de Woonbond.

Bron: Het Financieele Dagblad