Langer uitstel gebruik biobased vervangers voor beton en cement is onverantwoord

26 augustus 2022

De bouwsector moet zo snel mogelijk overstappen op biobased beton en cement. Daar is de industrie nu ook wel van overtuigd. Uit onderzoek blijkt dat de situatie inmiddels zeer urgent is. Al stribbelen veel partijen nog steeds tegen. De CO2 uitstoot in de bouw moet drastisch omlaag om de gestelde klimaatdoelen te kunnen halen. Producenten van beton, keramiek en cement lieten onderzoek doen. Dit resulteerde in het rapport “Carbon Accounting 4 Building Materials”. De conclusies uit dit rapport worden echter niet door iedereen gedeeld.

Gebruik van hout is een goede ontwikkeling

De conclusies uit het rapport aangaande houtbouw worden door deskundigen onderschreven. Dan moet het hout wel meer koolstof opnemen dan er tijdens bosbouw wordt uitgestoten en moet er gebruik worden gemaakt van duurzaam hout met een lange levensduur. Hierdoor wordt de stijging van de temperatuur op aarde gereduceerd. Dit gaat alleen op als er sprake is van de meest gunstige omstandigheden. Het is ook van belang om voor gekapt bos weer nieuw bos aan te planten. Er mag immers geen sprake zijn van ontbossing zoals dat voorkomt in het Amazonegebied in Zuid Amerika. Er kan ook gekozen worden voor tijdelijke bouw, zoals flexibele woonunits, die voor tijdelijke opslag van koolstof zorgen. Ook dat levert een bijdrage aan klimaatverbetering.

Langer uitstellen van de introductie van biobased vervangers voor beton en cement is onverantwoord

Niet alle conclusies in het rapport zijn juist

Het rapport claimt dat er twijfels zijn aan de klimaatbewuste omgang met hout dat voor de bouw wordt gebruikt. Zo stelt het rapport dat lang niet voor al het gebruikte hout ook daadwerkelijk nieuw bos wordt aangeplant. Deze conclusie is niet juist. Nederland gebruikt vrijwel uitsluitend Europees hout en er is een strenge controle op zowel het kappen als het aanplanten van bossen. Verder claimt het rapport dat de potentie van houtbouw minder dan 1% van de Europese uitstoot van CO2 compenseert. Het percentage doelt uitsluitend op de opslag, maar houdt geen rekening met het feit dat er voor houtbouw geen alternatieve fossiele grondstoffen worden gebruikt.

Het rapport kijkt onvoldoende naar de toekomst

De opstellers van een artikel in Cobouw constateren dat het rapport vooral kijkt naar de huidige situatie en onvoldoende naar de toekomst waar we in Nederland naartoe moeten werken om de klimaatdoelstellingen te halen. Daar kunnen biobased beton, cement en keramiek wel degelijk een belangrijke bijdrage aan leveren. De beton- en cementindustrie heeft een aandeel van 8% in de uitstoot van CO2. Het is daarom voor deze sector enorm belangrijk dat er actie wordt ondernomen om te verduurzamen. Om te voldoen aan de voorwaarden moet de uitstoot van CO2 in de bouw met 50% worden gereduceerd tot 2030. Om dit doel te bereiken is snelle actie nodig. De doelstelling ‘CO2 neutraal in 2050’ is wat dat betreft veel te vaag. De deskundigen die het artikel in Cobouw publiceerden zijn onder meer verbonden aan de TU Delft en de Wageningen Universiteit.

Bron: Cobouw