Ambitieus plan moet circulariteit toepasbaar maken op bestaande gebouwen

5 augustus 2021

Vanaf 2050 moet alle bouw in Nederland circulair zijn. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe grondstoffen meer nodig zijn. Maar voor volledig circulair bouwen moeten er nu al maatregelen worden genomen. Vanaf 2030 is het plan om de helft minder grondstoffen te gebruiken. Daarvoor moet er ook worden gekeken naar bestaande bouw. Dutch Green Building Council (DGBC) komt daarom met een stappenplan om circulariteit nu al te gaan toepassen op bestaande bebouwing. De helft van alle grondstoffen wordt gebruikt voor de bouw. Circa 40 procent van de CO2 uitstoot wordt door gebouwen veroorzaakt; gebouwen verbruiken 36% van alle energie. Daar valt dus nog veel winst te halen.

Ambitieus plan moet circulariteit toepasbaar maken op bestaande gebouwen

Framework voor circulaire bestaande gebouwen

DGBC presenteert een ‘framework’ voor het beheer van bestaande gebouwen. Zij verwachten dat zo’n 80% van de gebouwen die nu in Nederland staan, er in 2050 ook nog zijn. Die moeten goed door de transitie komen en dus circulair worden beheerd. Hiervoor wordt een stappenplan gepresenteerd. Er moet worden gestreefd naar maximale gebruiksduur van materialen. Daarnaast moet worden geprobeerd om zoveel mogelijk circulair materiaal te laten instromen en de vraag naar traditionele materialen te laten afnemen. Daarnaast is het belangrijk om nu al bij de bouw in te spelen op hergebruik in de toekomst. Door goed inzicht in materialen die beschikbaar komen bij sloop of renovatie, kan optimaal op hergebruik worden ingezet.

Waardestrategieën

In het rapport van DGBC wordt circulair bouwen aangemoedigd door 4 waarde strategieën. Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat bestaande bouw goed wordt onderhouden zodat de levensduur zo lang mogelijk is. De waarde van gebouwen kan worden versterkt door tijdig in te spelen op veranderende behoefte van de gebruikers. Vergroot de waarde van gebouwen door te verbinden en te zoeken naar samenwerking, het ‘1 + 1 = 3 principe’. Sociaal, cultureel en natuurlijk kapitaal moet worden meegenomen bij de analyse van investeringen. Het framework biedt duidelijke handvaten om ook binnen bestaande bouw het circulair bouwen zo optimaal als mogelijk toe te passen.

Bron: Stadszaken