Aantal tijdelijke woningen met 28% gestegen: ruim 4.000 vergunningen in 2023

3 juni 2024

Meer woonruimte in kortere tijd

In 2023 zijn er 4.183 vergunningen verstrekt voor tijdelijke woningen, een stijging van 28% ten opzichte van 2022. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name nieuwbouwprojecten waren populair: er werden 3.774 vergunningen voor nieuwbouw afgegeven, tegenover 409 voor verbouw.

“Tijdelijke woningen leveren vaak dubbel zoveel woonruimten op”, aldus het CBS. Dit komt doordat er in één tijdelijke woning meerdere onzelfstandige woonruimten kunnen worden gerealiseerd.

Utrecht en Noord-Brabant koplopers

Gemeente Utrecht heeft in de periode 2019-2023 de meeste vergunningen voor tijdelijke woningen verstrekt (1.079), gevolgd door Tilburg (972). Kijken we naar provincies, dan is Noord-Brabant koploper met meer dan 3.200 vergunningen in de afgelopen jaren. Drenthe en Zeeland gaven de minste vergunningen uit.

Sneller bouwen

Een voordeel van tijdelijke woningen is dat ze sneller gebouwd kunnen worden dan reguliere woningen. De doorlooptijd voor een bouwvergunning voor een reguliere woning is twee jaar, terwijl dat voor een tijdelijke woning vaak korter is. Dit komt doordat tijdelijke woningen aan minder strikte regels hoeven te voldoen.

Tijdelijke oplossing met blijvend effect?

De toename van het aantal tijdelijke woningen is een welkome ontwikkeling in de strijd tegen de woningnood. Echter, het is belangrijk om te beseffen dat het een tijdelijke oplossing is. De woningen mogen maximaal tien jaar op een locatie staan. Na die tijd moeten ze weer verdwijnen, wat kan leiden tot onrust onder bewoners.

Daarom is het van belang dat er ook wordt nagedacht over permanente oplossingen voor de woningnood. Naast nieuwbouw van reguliere woningen, zou er ook meer aandacht kunnen worden besteed aan het transformeren van bestaande gebouwen naar woonruimte.

Bron: cobouw.nl