Milieudoelstellingen aanleiding voor andersoortige projecten

29 augustus 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

In 2035 moeten alle huizen van het gas af zijn en de CO₂-uitstoot gehalveerd worden. Dit geeft aanleidingen tot nieuwe projecten, zoals die in Almere Oosterwold.

Almere Oosterwold, een paar jaar geleden nog onbebouwd, staat aan het begin van een potentiële landelijke trend. Op dit moment wordt daar druk gewerkt aan een project dat mensen de gelegenheid geeft om zelfvoorzienend te wonen en hun eigen gemeenschap te vormen. Bewoners kunnen zelf hun huis bouwen zonder vooropgezet stedenbouwkundig plan en halen hun elektriciteit deels uit zonnepanelen en windmolens. Ondanks dat dit type project voor het platteland bedoeld is, bestaat er een kans dat ook in de stadbewoners hun eigen huizen mogen ontwikkelen in de toekomst.

De manier waarop huizen eruit zien verandert. In steden is te zien dat er minder ruimte is en dat gas-, water- en stroomvoorzieningen steeds decentraler geregeld worden. Dit houdt in dat, in plaats van hele netwerken opbouwen, meer de focus ligt op bijvoorbeeld een helofytenfilter die in schoon water voorziet per locatie. Een voorbeeld van een systeem dat decentraal kan worden, is de waterzuivering in Amsterdam. Het water wordt nu getransporteerd over lange afstanden. Bovendien hebben we een verouderd rioleringssysteem. Bij vervanging van de riolering in Amsterdam, moet de hele stad worden opengebroken. Een decentraal systeem, bijvoorbeeld met een helofytenfilter zoals in Oosterwold, biedt de oplossing.

Het decentrale wonen is niet alleen duurzaam, veel mensen vinden het ook fijner. De technieken die nodig zijn voor decentrale voorzieningen bestaan al. Het gaat nu vooral om de organisatie. Aan de ene kant krijgen mensen meer vrijheid hun omgeving vorm te geven, aan de andere kant brengt dat ook verantwoordelijkheid met zich mee. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden.