Mantijn van Leeuwen

1 oktober 2021

Mantijn van Leeuwen zet zich als Algemeen Directeur van het NIBE in voor verduurzaming van de bouw. NIBE is gespecialiseerd in het kwantitatief maken van duurzaamheid op basis van wetenschappelijk onderbouwde methoden en is actief betrokken bij verschillende initiatieven op gebied van de circulaire economie.