Nieuwe inzichten die een streep zetten door bureaucratisch leiderschap

1 november 2020

Bureaucratisch leiderschap is vele decennia heel normaal geweest. De baas was de baas en wat hij of zij je opdroeg dat deed je. Zo simpel was dat. Maar tijden veranderen gelukkig. Bureaucratie raakt uit de mode en maakt plaats voor een meer humane manier van leidinggeven. En dat heeft toch wel zo zijn voordelen, vindt ook NRC Next columnist Ben Tiggelaar.

Mensen centraal stellen

In de vorige eeuw was het doel bij veel bedrijven om hun laagopgeleide medewerkers zo productief mogelijk te laten zijn. Vandaag de dag staan mensen centraal en worden ze gestimuleerd om door te leren en op die manier iets te bereiken in hun leven. Een leider wordt een manager die niet alleen ordes geeft, maar zijn medewerkers stimuleert om creatief en zelfsturend te zijn. Bij het Chinese bedrijf Haier hebben ze dat principe heel ver doorgevoerd. Daar werken de 75.000 medewerkers in teams die een soort micro ondernemingen binnen het bedrijf vormen. Ze dragen hun eigen verantwoordelijkheid, nemen zelf personeel aan en bepalen wie wat doet en hoe de beloningen aan het personeel worden verdeeld. Van bureaucratisch leiderschap is daardoor absoluut geen sprake.

Nieuwe inzichten die een streep zetten door bureaucratisch leiderschap

Een positieve benadering van medewerkers

Het is belangrijk dat managers hun medewerkers stimuleren. Nieuwsgierigheid is een belangrijke eigenschap, net zoals innovatief zijn en nieuwe dingen durven doen in plaats van aan het oude en vertrouwde vast te blijven houden. Door medewerkers nadrukkelijk te laten delen in het succes van de onderneming voelen zij zich meer betrokken en zijn ze automatisch bereid om zich nog meer in te zetten. Medewerkers moeten de ruimte krijgen om zelf nieuwe processen te ontwikkelen, deze bij te sturen indien nodig door het verzamelen van data. Alleen op deze manier komen medewerkers optimaal tot ontwikkeling en dat is alleen maar gunstig voor het bedrijf op de langere termijn. Stimuleer mensen om zelfstandig te denken en beslissingen te nemen. Alleen als medewerkers de mogelijkheid krijgen om door te groeien zullen ze ook op langere termijn hun werk met plezier blijven doen.

De nuancering van de vrijheid op kantoor

Natuurlijk is het niet zo dat binnen een bedrijf alleen maar vrijheid blijheid moet heersen. Bureaucratisch leiderschap mag dan achterhaald zijn, het is niet de bedoeling om medewerkers geheel aan hun lot over te laten. Gelukkig zijn er in ons land genoeg wetten en regels die werknemers beschermen, want geheel zonder regels kan geen enkele organisatie goed functioneren, aldus Ben Tiggelaar.