Privaatrechtelijk Bouwrecht - Lesinformatie

Leerdoel Je leert welke regels er van toepassing (kunnen) zijn en welke conflicten er kunnen ontstaan. Daarnaast leer je in deze module hoe je met conflicten om kunt gaan en de voor- en nadelen van verschillende manieren waarop je conflicten probeert op te lossen. Inhoud De inhoud van algemene voorwaarden en wanneer ze van toepassing […]