Toekomstvisie mist voor Amsterdamse haven

27 november 2017

Als antwoord op de grote en groeiende woningbehoefte in Amsterdam kondigt de gemeente de bouw van maximaal 70.000 woningen in het westelijk havengebied aan. Onder andere in de Coen- en Vlothaven moet een wijk ontstaan welke het formaat heeft van een stad als Leiden. Bedrijven in de Amsterdamse haven zijn woedend, de plannen voor woningbouw missen een toekomstvisie. Directeur Kees Noorman van de Amsterdamse ondernemingsvereniging Oram waarschuwt dat het terrein alle industriële bedrijvigheid zal verliezen.

Toekomstvisie ontbreekt

Volgens Noorman worden de belangen van de haven uit het oog verloren. De gemeente had naast de woningbouwplannen ook een toekomstvisie voor het havengebied moeten opstellen. Volgens hem is er niet nagedacht over wat dit plan voor bedrijven betekent. Bovendien zou de gemeente vooral over maar niet met de haven hebben gepraat.

Het stadsbestuur van Amsterdam presenteert wonen in de haven als leuk, maar dat is het volgens Noorman helemaal niet. Er is veel geluidsoverlast en mensen zullen last hebben van stof en geur. Daarnaast vreest het bedrijfsleven in de haven dat de woningbouw zal zorgen dat de haven niet verder kan ontwikkelen. Het is namelijk onduidelijk welke grenzen zullen worden aangehouden voor overlast.

Nadelige gevolgen voor het gehele havengebied

Hoewel de gemeente aangeeft dat er in de toekomst plaats is voor bestaande bedrijven in het gebied, wordt er wel gesteld dat bedrijven wat betreft geur, fijnstof en veiligheid moeten kunnen worden gecombineerd met wonen. Noorman vreest dat bedrijven bij deze onzekerheid niet meer zullen willen investeren. Het is niet bekend of er in de toekomst nog ruimte is om nieuwe bedrijven aan te trekken of bestaande bedrijfslocaties uit te breiden, dat is volgens Noorman het grootste probleem. De directeur van Oram hoopt dat de discussie op een hoger niveau zal worden gevoerd. Dit is volgens hem meer dan alleen een Amsterdamse aangelegenheid.

Bron: Het Financieele Dagblad