Gezinnen verlaten vaker de stad

10 november 2017

Het Centraal Bureau van Statistiek heeft dinsdag een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat jonge gezinnen sinds 2013 vaker de grote stad verlaten, voordat het oudste kind naar school gaat. Ook heeft dit een relatie met het gezinsinkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de kans dat men de stad verlaat. In de groep van 20% met de hoogste inkomens in Amsterdam, koos 51% van de gezinnen voor een andere gemeente. Tussen 2011 en 2013 zat de woningmarkt vast waardoor veel gezinnen in de stad bleven wonen. Sindsdien neemt het aantal juist weer toe.

Huurwoning

In Amsterdam zitten stellen vaak in een huurwoning op het moment dat hun eerste kind wordt geboren. Mensen met een huurwoning zijn mobieler dan mensen met een koopwoning. Een argument om de stad te verlaten kan zijn dat woningen buiten de grote stad een stuk betaalbaarder zijn. In Amsterdam verhuisde bijvoorbeeld 40% van de stellen, die in 2012 hun eerste kind kregen, voor eind 2016 naar een andere gemeente.

Migratieachtergrond

In de afgelopen vijf jaar is het inwonersaantal van Amsterdam flink gegroeid met 11.000 personen per jaar. Een groot deel daarvan ontstaat uit natuurlijke aanwas, maar in de afgelopen twee jaar komt de groei vrijwel volledig voort uit migratie uit het buitenland. Gezinnen met een migratieachtergrond, die vaak tot een lagere inkomensgroep behoren, verlaten de stad minder vaak nadat zij een eerste kind gekregen hebben. Mede door de uitstroom van jonge gezinnen is het saldo van buitenlandse migratie al twee jaar negatief voor Amsterdam.

Bron: Het Financieele Dagblad